Værktøjskasse:

Monitorering og evalueringsdesign

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Monitorering og evalueringsdesign

Når resultatmål og betalingsmodel er på plads, skal I fastlægge investeringens evalueringsdesign.

Monitorering og evalueringsdesign

Evaluering af indsatsens effekter er afgørende i en social investering. Det gælder særligt evaluering af betalingsmålene, som udløser resultatbetaling, så snart de er opnået.

Evaluering i en social investering består af to grundlæggende og tæt koblede elementer; evaluering af resultatopnåelse og opgørelse af betalingsforpligtelse

Evaluering af resultatopnåelsen

For at sikre en god evaluering af resultatopnåelsen, er det vigtigt, at målene er præcist defineret. Er det ikke tilfældet, vil I opdage det, når I skal lave jeres evalueringsdesign. I så fald er det meget vigtigt, at I går tilbage og arbejder videre med at præcisere målene. 

Der er ingen fast praksis for, hvordan en evaluering af en social investering skal designes. Evalueringen kan være mere eller mindre omfangsrig alt efter den konkrete investering, tilgængelig data og jeres ønsker. I nogle evalueringer vil der være behov for at inddrage registerdata, mens data i andre tilfælde kan indsamles via spørgeskema til målgruppen eller kommunale og regionale databaser. Det vigtigste er, at betalingsmålene bliver evalueret, og at alle parter i investeringen er enige om, hvordan de bliver opgjort. Evalueringen kan blive udført af en ekstern part, men kan også udføres hos myndigheden der ligger inde med data om resultatopnåelsen eller af investoren – det er helt afhængigt af de aftalte resultatmål. 

Til højre kan I downloade skabeloner til evalueringsrapporter. 

Opgørelse af betalingsforpligtelse

Når betalingsmålene af opgjort, skal selve betalingsforpligtelsen opgøres. Det vil sige, hvor meget myndigheder skal tilbagebetale investoren for opnåede resultater.

I skal udpege en ansvarlig for opgørelsen. Det kan være samme part som opgør resultatopnåelsen, men det kan også være fx interne eller eksterne revisorer, uafhængige organisationer, som forvalter investeringen, eller investoren.

Behov for løbende justering

Fordi sociale investeringer stadig er nye i en dansk kontekst, er det ofte en god idé at monitorere resultatopnåelsen løbende og tilføje en mulighed for at justere målene, hvis de viser sig uhensigtsmæssige eller afviger betydeligt i forhold til forventningen. Det kan fx skrives ind i kontrakten. Se mere under fase 3.

Vigtige aktører:

Topledelse, ledelse, projektleder, nøglemedarbejdere med faglig og økonomisk indsigt, evt. ekstern leverandør og investor