Værktøjskasse:

Monitorering og evalueringsdesign

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Monitorering og evalueringsdesign

Evaluering af indsatsens effekter er afgørende i en social effektinvestering. Det gælder særligt evaluering af betalingsmålene, som udløser resultatbetaling til investor, så snart de er opnået.

Evaluering i en social effektinvestering består af to grundlæggende og tæt koblede elementer; evaluering af resultatopnåelsen og opgørelse af betalingsforpligtelser.

Evaluering af resultatopnåelsen

For at sikre en god evaluering af resultatopnåelsen, er det vigtigt, at målene er præcist defineret. Er det ikke tilfældet, vil man opdage det, når evalueringsdesignet skal laves. I så fald er det meget vigtigt, at man går tilbage og arbejder videre med at præcisere målene.

Der er ingen fast praksis for, hvordan en evaluering af en social investering skal designes. Evalueringen kan være mere eller mindre omfangsrig alt efter den konkrete investering, tilgængelig data og jeres ønsker. I nogle evalueringer vil der være behov for at inddrage registerdata, mens data i andre tilfælde kan indsamles via spørgeskema til målgruppen eller kommunale og regionale databaser. Det vigtigste er, at betalingsmålene bliver evalueret, og at alle parter i investeringen er enige om, hvordan de bliver opgjort. Evalueringen kan blive udført af en ekstern part, men kan også udføres hos myndigheden, der ligger inde med data om resultatopnåelsen eller af investoren – det er helt afhængigt af de aftalte resultatmål.

Hent afrapporteringsskema her.

Opgørelse af betalingsforpligtelse

Når betalingsmålene er opgjort, skal selve betalingsforpligtelsen opgøres. Det vil sige, hvor meget myndigheden skal tilbagebetale investoren for de opnåede resultater.

Man skal udpege en ansvarlig for opgørelsen. Det kan være samme part som opgør resultatopnåelsen, men det kan også være for eksempel interne eller eksterne revisorer, uafhængige organisationer, som forvalter investeringen eller investoren.

Behov for løbende justering

Fordi sociale investeringer stadig er nyt i en dansk kontekst, er det ofte en god idé at monitorere resultatopnåelsen løbende og tilføje en mulighed for at justere målene, hvis de viser sig at uhensigtsmæssige eller afviger betydeligt i forhold til forventningen. Det kan for eksempel skrives ind i kontrakten. Se mere under fase 3.