Værktøjskasse:

Valg af resultatmål

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Valg af resultatmål

Resultatmål, også kaldet betalingsmål, er omdrejningspunktet i en social effektinvestering. Det afgøre, om investeringen er en succes og udløser betaling fra myndighed til investor. Det er derfor vigtigt at gøre sig umage med at vælge resultatmål. Det kan ofte være en fordel at inddrage fagfolk fra offentlige myndigheder, velfærdsleverandører eller investorer med de rette kompetencer, som specialiserer sig i den konkrete udfordring for at definere de rette mål.

Resultatmål skal:

  • Være fagligt relevante: Målene skal være relevante i forhold til målgruppen og udfordringen.
     
  • Være målbare: Målene skal være målbare, så det er klart for alle parter, hvornår et mål er indfriet. Man skal derfor beskrive præcis, hvordan målene bliver defineret og opgjort – og hvem der er ansvarlig for opgørelsen – når indsatsen er i gang.
     
  • Kunne kobles til udgiftsdrivende budgetposter: For at investeringscasen kan hænge sammen, er det ofte meget vigtigt, at ét eller flere af målene kan kobles til udgiftsdrivende budgetposter for de involverede myndigheder. Det kan for eksempel være besparelser på sociale foranstaltninger, efterværn, indlæggelser eller offentlig forsørgelse.
     
  • Kunne aftales i enighed: Det er vigtigt, at alle investeringens parter er enige om målene.

Det kan også være relevant, at inkludere yderligere resultatmål, men som ikke er bundet op på betalinger, men som kan skabe mere viden om målgruppen og indsatsen og på den måde styrke vidensgrundlaget og fremtidige investeringer i lignende indsatser.

Eksempel

I kontrakten mellem Den Sociale investeringsfond, Rådet for Sociale Investeringer og Aarhus kommune om Housing First, kan du se et eksempel på resultatmål i en social investering målrettet bekæmpelse af ungdomshjemløshed.