Værktøjskasse:

Valg af resultatmål

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Valg af resultatmål

Resultatmål er omdrejningspunktet i en social investering. De afgør, om investeringen er en succes og udløser betaling fra myndighed til investor. Det er derfor vigtigt at gøre sig umage med at vælge resultatmål. Det kan ofte være en fordel at inddrage fagfolk fra offentlige myndigheder, velfærdsleverandører, videnshuse eller alliancer som specialiserer sig i den konkrete udfordring for at definere de rette mål.

Betalingsmål og andre effektmål

I en social investering skelner man ofte mellem betalingsmål, som er de mål, der udløser betaling fra myndighed til investor og eventuelle yderligere effektmål, som står uden for betalingsmodellen.

Det er en fordel, at investeringer indeholder få og simple betalingsmål, så investeringen bliver enkel og let at arbejde med. Derudover er det ofte relevant at inkludere yderligere effektmål, som kan skabe mere viden om målgruppen og indsatsen og på den måde styrke vidensgrundlaget og fremtidige investeringer i lignende indsatser.

Uanset om målene er betalings- eller effektmål, knytter der sig en række kriterier for gode resultatmål. De skal:

  • Være fagligt relevante: Målene skal være relevante i forhold til målgruppen og udfordringen.
     
  • Være målbare: Målene skal være målbare, så det er klart for alle parter, hvornår et mål er indfriet. I skal derfor beskrive præcis, hvordan målene bliver defineret og opgjort (og hvem der er ansvarlig for opgørelsen), når indsatsen er i gang.
     
  • Kunne kobles til udgiftsdrivende budgetposter: For at investeringscasen kan hænge sammen, er det ofte meget vigtigt, at ét eller flere af målene kan kobles til udgiftsdrivende budgetposter for de involverede myndigheder. Det kan fx være besparelser på forebyggende foranstaltninger, efterværn, indlæggelser eller offentlig forsørgelse.
     
  • Kunne aftales i enighed: Det er vigtigt, at alle investeringens parter er enige om målene.

I kontrakten mellem Den Sociale investeringsfond, Rådet for Sociale Investeringer og Aarhus kommune om Housing First, kan I se et eksempel på resultatmål i en social investering målrettet bekæmpelse af ungdomshjemløshed. Se link her på siden.

Vigtige aktører:

Topledelse, ledelse, projektleder, nøglemedarbejdere med faglig og økonomisk indsigt, ekstern leverandør og investor