Værktøjskasse:

Monitorering af indsats

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Monitorering af indsats

Sociale investeringer involverer ofte nye metoder og samarbejder til løsning af velfærdsudfordringer. Derfor er det vigtigt at sikre en løbende opfølgning og justering i forhold til det faglige indhold og samarbejde.

Emner for opfølgning og justering

Det er vigtigt at følge op og løbende justere på: 

Rekruttering og visitation af målgruppe til indsatsen

  • Er antallet af borger i indsatsen i overensstemmelse med det aftalte?
  • Fungerer inklusions- og eksklusionskriterier i praksis?
  • Er der enighed om, at det er den rigtige målgruppe, der bliver visteret til indsatsen, for eksempel i forhold til de opstillede succesrater

Fastholdelse i indsats

  • Flugter frafaldet fra indsatsen med det opstillede mål i kontrakten? 
  • Er det muligt at justere indsatsten, så flere borgere bliver fastholdt?

Indsatsens effekter

  • Er effekterne af indsatsen i tråd med de opstillede succesrater?
  • Er det de rigtige effekter, der bliver målt på, eller er der behov for, at effektmålene bliver justeret? 
  • Er indsatsen fleksibel nok i forhold til en tilpasning til den enkelte borgers behov? 
  • Fungerer evalueringen og opfølgningen på resultatopnåelsen efter hensigten? Er der behov for at justere i evalueringsmetoden? 

Eksempel på løbende justering af parametre i en social effektinvestering

Her kan du læse om erfaringerne fra den første gennemførte sociale effektinvestering i Danmark, IMAPCT60, som Den Sociale Kapitalfond står bag. I denne investering justerede parterne løbende på flere parametre undervejs.