Værktøjskasse:

Fase 3 – Implementering

I skal nu forberede implementeringen af investeringen. I skal lave en governancestruktur for, hvordan I vil følge op på og monitorere investeringen, når den er i gang.

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Sådan implementeres en investering

I implementeringsfasen skal der etableres:

Generelt om organisering i denne fase

Når den sociale effektinvestering er i implementeringsfasen, er der behov for en projektorganisation, der på tværs af aktører kan være med til at understøtte implementeringen – det kan være repræsentanter fra investorsiden, myndigheder og leverandører, for a sikre at investeringen bliver forankret hos alle deltagere. Der er også behov for, at der på tværs af aktører løbende bliver fulgt op på indfrielsen af forudsætningerne for den sociale effektinvestering, herunder for eksempel opfølgning på budgettet og indfrielsen af resultatmål.

Justeringer af forudsætninger som for eksempel inklusionskriterier for målgruppen, resultatmål og betalingsmodel kan organiseres i en governancestruktur, der på tværs af myndighed, investor og eventuel ekstern leverandør involverer personer med mandat til at træffe beslutninger og nøglemedarbejdere.

Når investeringen er i gang, er det vigtigt at der løbende bliver fulgt op på indsatsens effekt. En klar arbejdsgang for indsamling af data er her en fordel. Denne arbejdsgang skal gerne være beskrevet i kontrakten, som er udarbejdet. Det samme er en bred forståelse af investeringstankegangen blandt medarbejdere og ledelsen tæt på driften, fordi indsamlingen af indsatsens effekter er afgørende for at leve op til de løbende resultalt- og betalingsmål.