Værktøjskasse:

Fase 3 – Implementering

I skal nu forberede implementeringen af investeringen. I skal lave en governancestruktur for, hvordan I vil følge op på og monitorere investeringen, når den er i gang.

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Sådan implementerer I en investering

I implementeringsfasen skal I etablere en governancestruktur og sætte rammerne for, hvordan selve indsatsen, resultatmålene og betalingsmodel løbende skal monitoreres. I kan læse mere om de tre trin i denne fase i menupunkterne herover.

Generelt om organisering

Når den sociale investering er i implementeringsfasen, er der behov for en projektorganisation, der på tværs af aktører kan være med til at understøtte implementeringen. Der er også behov for, at der på tværs af aktører løbende bliver fulgt op på indfrielsen af forudsætningerne for den sociale investering, herunder fx opfølgning på budgettet og indfrielsen af resultatmål. 

Justeringer af forudsætninger som fx inklusionskriterier for målgruppen, resultatmål og betalingsmodel kan organiseres i en governancestruktur, der på tværs af myndighed, investor og eventuel ekstern leverandør involverer personer med mandat til at træffe beslutninger og nøglemedarbejdere.

Når investeringen er i gang, er det vigtigt at der løbende bliver fulgt op på indsatsens effekt. En klar arbejdsgang for indsamling af data er her en fordel. Denne arbejdsgang skal gerne være beskrevet i kontrakten, som I har udarbejdet i sidste fase. Det samme er en bred forståelse af investeringstankegangen blandt medarbejdere og ledelsen tæt på driften, fordi indsamlingen af indsatsens effekter er afgørende for at leve op til de løbende resultalt- og betalingsmål. 

Faser i en social investering

Fase 1 - opstart

Her skal I identificere og beskrive den velfærdsudfordring, I vil løse, vælge indsats, udvikle business case og fastlægge projektorganiseringen.

Opstart

Fase 2 - design

Her skal I identificere og afgrænse målgruppen. Vælge resultatmål, udvikle betalingsmodel, lave evalueringsdesign og kontrakt.

Design

Fase 3 - implementering

Governancestruktur, opfølgning og justering

Implementering