Værktøjskasse:

Udarbejdelse af kontrakt

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Udarbejdelse af kontrakt

Når I har udarbejdet rammerne for indsatsen og investeringen, er I klar til at samle trådene i en kontrakt.

Elementer i en investeringskontrakt

Kontraktgrundlaget i en social investering består af en investeringskontrakt mellem den eller de involverede myndigheder og investor. Hvis indsatsen bliver leveret af en ekstern leverandør, er der også brug for en leverandørkontrakt. 

Det nye i sociale investeringskontrakter er, at betalingen sker på baggrund af indsatsens resultatopnåelse. Kontrakten skal derfor beskrive betalingsmål og resultatbetalingen. Ligeledes skal risikofordelingen mellem myndighed, investor og eventuelle leverandører udfoldes.

I skal bl.a. blive enige om forudsætningerne for tilbagebetaling af investeringssummen. Det kan fx være, at der skal være et loft over, hvor meget forrentning investoren maksimalt kan modtage og et minimum for, hvad kommunen som minimum skal tilbagebetale til investoren.

I skal også beskrive, hvordan frafald og eventuelt manglende svar på betalingsmål vil blive håndteret. Er det fx myndigheden eller leverandørens ansvar at sikre, at deltagerne bliver fastholdt i indsatsen og besvarer eventuelle spørgeskemaer, og hvor mange deltagere må maksimalt falde fra eller undlade at besvare mål?

Standardkontrakt

Mange af de elementer, som I har arbejdet på i de seneste faser, kan indgå direkte i arbejdet med kontrakten, hvis I har udarbejdet disse med udgangspunkt i en skabelon for kontrakten. Her på siden kan I downloade en kommenteret kontraktskabelon, som I kan bruge. Det er angivet i kontrakten, hvad I skal tilføje, samt hvilke overvejelser, der er vigtige at gøre sig. 

Skabelonen kan bruges som inspiration til en social investeringskontrakt. Det er vigtigt, at den bliver tilpasset jeres konkrete projekt, og at I selv får lavet en juridisk gennemgang af en eventuel kontrakt.

Vigtige aktører:

Topledelse, ledelse, projektleder, nøglemedarbejdere med økonomisk indsigt, evt. ekstern leverandør og investor