Værktøjskasse:

Udarbejdelse af kontrakt

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Udarbejdelse af kontrakt

Når rammerne for indsatsen og investeringen er udarbejde, skal det samles i en kontrakt.

Elementer i en investeringskontrakt

Kontraktgrundlaget i en social investering består af en investeringskontrakt mellem den eller de involverede myndigheder og investor. Hvis indsatsen bliver leveret af en ekstern leverandør, er der også brug for en leverandørkontrakt.

Det nye i sociale investeringskontrakter er, at betalingen sker på baggrund af indsatsens resultatopnåelse. Kontrakten skal derfor beskrive betalingsmål og resultatbetalingen. Ligeledes skal risikofordelingen mellem myndighed, investor og eventuelle leverandører udfoldes.

Man skal blandt andet blive enige om forudsætningerne for tilbagebetaling af investeringssummen. Det kan være, at der skal være et loft og et gulv for tilbagebetalingerne.

Man skal også beskrive, hvordan frafald og eventuelt manglende svar på betalingsmål vil blive håndteret. Er det for eksempel myndigheden eller leverandørens ansvar at sikre, at deltagerne bliver fastholdt i indsatsen og besvarer eventuelle spørgeskemaer, og hvor mange deltagere må maksimalt falde fra eller undlade at besvare målene?

Standardkontrakt

Mange af de elementer, som I har arbejdet på i de seneste faser, kan indgå direkte i arbejdet med kontrakten, hvis I har udarbejdet disse med udgangspunkt i en skabelon for kontrakten.

Her på siden kan man downloade en kontraktskabelon. Skabelonen kan bruges som inspiration til en social investeringskontrakt. Det er vigtigt, at den bliver tilpasset det konkrete projekt, og at der bliver lavet en selvstændig juridisk gennemgang, hvis den skal tages i brug. Hent kontraktskabelonen her.