Værktøjskasse:

Udvikling af betalingsmodel

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Udvikling af betalingsmodel

Når I har defineret, hvilke mål investeringen skal have, kan I begynde at udvikle selve betalingsmodellen for investeringen.

Succesrater, prissætning og rate cards

Betalingsmodellen eller business casen tager afsæt i de betalingsmål, I er blevet enige om. For hvert mål skal I angive den forventede succesrate, dvs. hvor stor en andel af målgruppen, I forventer vil opnå målet. Derefter skal I prisfastsætte målene, og endelig skal I beskrive mål og betaling på rate cards.

  • Succesrater bliver fastlagt for de forskellige betalingsmål med afsæt i tilgængelige effektevalueringer af indsatsen eller lignende indsatser og kendskab til målgruppen.
     
  • Prissætning af målene bliver udarbejdet på baggrund af tilgængelig økonomiske data, fx historiske data om målgruppens ressourcetræk fra kommunale eller regionale data, gennemførte samfundsøkonomiske analyser eller anden relevant litteratur om udfordringens økonomiske konsekvenser. Prissætningen kan også tage udgangspunkt i en værdisætning af sociale gevinster, så som bedre livsmestring eller bedre trivsel.
     
  • Rate cards samler succesrater og prisangivelserne for resultatmålene. Et rate card beskriver mål og resultatbetaling, såfremt indsatsen lykkes med at indfri målene.

I boksen her på siden kan I finde en skabelon, som I kan bruge til at opsætte betalingsmodeller, I kan finde et eksempel på en udfyldt skabelon, og I videoguides, gennemgår økonom i Den Sociale Investeringsfond, Søren Skårhøj, hvordan alle faner i business case arket fungerer.

Eksempel på rate card

DSI’s investering i Brøndby kommune med TUBA som leverandør er et eksempel på værdisætning af sociale gevinster.

BetalingsmålBetalingDatakildeDetaljer
Forbedret trivsel.5.000 kr. én gang pr. deltager.En valideret skala som aftales mellem Parterne.Betaling maksimalt én gang pr. borger, der opnår øget trivsel.
Påbegyndt eller fastholdt i arbejde eller uddannelse.34.976 kr. pr. halve år.Beskæftigelsesstatus fra registerdata indhentes af evaluator.Betaling pr. halve år det lykkedes at fastholde borgeren i arbejde eller uddannelse.
Rate card for DSI’s investering i Brøndby Kommune med TUBA som leverandør

Videoguides til brug af skabelon

Forskellige betalingsmodeller

En social investering kan laves på flere forskellige måder. I slidesene gennemgår vi de tre, der foreløbigt er brugt i Den Sociale Investeringsfonds investeringer. 

Vigtige aktører:

Topledelse, ledelse, projektleder, nøglemedarbejdere med faglig og økonomisk indsigt, ekstern leverandør og investor


Skabelon business case

Vores skabelon til en business case kan downloades her. Skabelonen er en smule kompliceret, da der også er indarbejdet betalinger til en investor. Alternativt kan investor holdes udenfor beregningerne

Skabelon, business case (regneark)


Eksempel på udfyldt business case

Eksempel, business case (regneark)