Værktøjskasse:

Udvikling af betalingsmodel

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Udvikling af betalingsmodel

Når de rette mål for investeringen er identificeret, skal selve betalingsmodellen for investeringen udvikles.

Succesrater, prissætning og rate cards

Betalingsmodellen eller business casen tager afsæt i de betalingsmål man har fastlagt. For hvert mål skal man angive den forventede succesrate. Det vil sige, hvor stor en andel af målgruppen, man forventer vil opnå målet. Derefter skal man prisfastsætte målene, og endelig skal I beskrive mål og betaling på rate cards, som er den centrale oversigt i betalingsmodellen.

  • Succesrater bliver fastlagt for de forskellige betalingsmål med afsæt i tilgængelige effektevalueringer af indsatsen eller lignende indsatser og kendskab til målgruppen. For eksempel at 40 procent af borgerne i indsatsen er i beskæftigelse efter 6 måneder.
     
  • Prissætning af målene bliver udarbejdet på baggrund af økonomiske data for eksempel historiske data om målgruppens ressourcetræk fra kommunale eller regionale data, gennemførte samfundsøkonomiske analyser eller anden relevant litteratur om udfordringens økonomiske konsekvenser. Prissætningen kan også tage udgangspunkt i en værdisætning af sociale gevinster, så som bedre livsmestring eller bedre trivsel.
     
  • Rate cards samler succesrater og prisangivelserne for resultatmålene. Et rate card beskriver mål og resultatbetaling, såfremt indsatsen lykkes med at indfri målene. Den tabel som rate cardet udgør bliver også omtalt som ”betalingsmodellen”.

Har du spørgsmål til ovenstående eller opsætning af betalingsmodeller, så er du velkommen til at kontakte Den Sociale Investeringsfond.

Eksempel på rate card

DSI’s investering i Brøndby Kommune med TUBA som leverandør, er et eksempel på værdisætning af sociale gevinster. Læs mere her.

BetalingsmålBetalingDatakildeDetaljer
Forbedret trivsel.5.000 kr. én gang pr. deltager.En valideret skala som aftales mellem Parterne.Betaling maksimalt én gang pr. borger, der opnår øget trivsel.
Påbegyndt eller fastholdt i arbejde eller uddannelse.34.976 kr. pr. halve år.Beskæftigelsesstatus fra registerdata indhentes af evaluator.Betaling pr. halve år det lykkedes at fastholde borgeren i arbejde eller uddannelse.
Rate card for DSI’s investering i Brøndby Kommune med TUBA som leverandør

Forskellige betalingsmodeller

En social investering kan laves på flere forskellige måder. I slidesene gennemgår vi de tre, der foreløbigt er brugt i Den Sociale Investeringsfonds investeringer.