Værktøjskasse:

Fase 1 – Opstart

Første skridt i udviklingen af en social investering er at afklare, hvilken velfærdsudfordring og indsats I ønsker at arbejde med, og om sociale investeringer er velegnede.

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Sådan kommer I i gang

I opstartsfasen af en sociale investering skal I identificere og beskrive den velfærdsudfordring, I vil løse, vælge en indsats, udvikle en business case og fastlægge projektorganiseringen. I kan læse mere om de fire trin i fasen i menupunkterne herover.

Generelt om organisering

Det er væsentligt, at den øverste ledelse tidligt tager ejerskab for den sociale investering og den sociale forandring, I ønsker at skabe – herunder, hvilke muligheder en social investering giver, og hvordan den adskiller sig fra andre måder at arbejde på.

Når I udvikler sociale investeringer, skal der være en bred organisatorisk forankring, fordi investeringerne typisk griber ind på flere fagområder og kræver en vifte af kompetencer. Derfor er det vigtigt at inddrage de rette faglige, økonomiske og beslutningsmæssige kompetencer tidligt i processen.

Det er vigtigt, at der bliver skabt en fælles forståelse af det overordnede formål med den sociale investering. Det gælder både i forhold til, hvilke sociale forandringer investeringen skal skabe og hvilke potentielle økonomiske gevinster, der kan være med til at finansiere investeringen. 

I løbet af opstartsfasen skal I lave en projektorganisation. I skal udpege en projektleder, som er tovholder og sikrer fremdrift i udviklingen af den sociale investering, også når det gælder samarbejdet med investorer og eventuelle eksterne leverandører.

I fanerne ovenfor finder I redskaber til at kommer i gang. I kan også prøve vores investeringskompas her, hvor I kan finde ud af, hvor klar I er til at lave sociale investeringer. 

Faser i en social investering

Fase 1 - opstart

Her skal I identificere og beskrive den velfærdsudfordring, I vil løse, vælge indsats, udvikle business case og fastlægge projektorganiseringen.

Opstart

Fase 2 - design

Her skal I identificere og afgrænse målgruppen. Vælge resultatmål, udvikle betalingsmodel, lave evalueringsdesign og kontrakt.

Design

Fase 3 - implementering

Governancestruktur, opfølgning og justering

Implementering