Værktøjskasse:

Fase 1 – Opstart

Første skridt i udviklingen er at afklare, hvilken velfærdsudfordring og indsats man ønsker at arbejde med, og om en social effektinvestering er velegnet.

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Sådan kommer man i gang

I opstartsfasen af en social effektinvestering skal man:

Generelt om organisering i denne fase

Når man udvikler en social effektinvestering, er det afgørende, at der er en bred organisatorisk forankring særligt i den offentlige myndighed. Det skyldes, at investeringerne typisk overlapper på flere forskellige fagområder og kræver en bred vifte af kompetencer. Derfor er det vigtigt at inddrage de rette faglige, økonomiske og beslutningsmæssige kompetencer tidligt i processen. Hvis man eksempelvis samarbejder med en investor, der har erfaringer med at udvikle sociale effektinvesteringer, kan de være behjælpelige med, hvilke aktører, der er vigtige at inddrage tidligt i processen og hvorfor.

Den tidlige inddragelse gør processen nemmere, da der bliver skabt en fælles forståelse af det overordnede formål med den sociale effektinvestering. Det gælder både i forhold til, hvilke sociale forandringer investeringen skal skabe og hvilke potentielle økonomiske gevinster, der kan være med til at finansiere investeringen.

I løbet af opstartsfasen skal man lave en projektorganisation. Hvis man er en offentlig myndighed kan det være en fordel, at udpege en projektleder, som er tovholder og sikrer fremdrift i udviklingen af den sociale effektinvestering. Det er også en fordel, når man samarbejder på tvær af den sociale effektinvesterings parter: Den offentlige myndighed, investoren og eventuelt en ekstern leverandør.

Læs mere på siden projektorganisering.