Værktøjskasse

I Værktøjskassen kan du finde de redskaber, du har brug for i en social investering. Værktøjskassen er inddelt efter de faser, der er i en social investering. Under hver fase kan du finde de redskaber, du typisk vil have brug for på det givne tidspunkt i processen.

En mand står og kigger på sin laptop.

Brug af værktøjskassen

Værktøjskassen henvender sig primært til myndigheder, der ønsker at arbejde med sociale investeringer. Den Sociale Investeringsfond arbejder på tilsvarende til investorer. I kan altid henvende jer hos DSI, hvis I har brug for hjælp til at forstå og anvende værktøjerne.

Faser i en social investering

Fase 1 - opstart

Her skal I identificere og beskrive den velfærdsudfordring, I vil løse, vælge indsats, udvikle business case og fastlægge projektorganiseringen.

Opstart

Fase 2 - design

Her skal I afgrænse målgruppen præcist. Vælge resultatmål, udvikle betalingsmodel, lave evalueringsdesign og kontrakt.

Design

Fase 3 - implementering

Nu skal investeringen sættes i gang. Her er det vigtigt at få beskrevet governancestrukturen og følge med i resultatopnåelsen.

Implementering