Værktøjskasse

I Værktøjskassen kan du finde de redskaber, du har brug for i en social investering.

En mand står og kigger på sin laptop.

Brug af værktøjskassen

Værktøjskassen er et redskab til, at blive klogere på, hvordan man opstarter, udarbejder og udfører en social effektinvestering. Værktøjskassen er inddelt efter de faser man gennemgår i en social effektinvestering. Under hver fase findes de redskaber, man typisk vil have brug for på det givne tidspunkt i processen.

Hvis gennemgangen af værktøjskassen skulle give anledning til spørgsmål eller andet, så kontakt gerne Den Sociale Investeringsfond. Det gælder også, hvis I har brug for hjælp til at forstå og anvende værktøjerne.

Faser i en social investering

Fase 1 - opstart

Her skal I identificere og beskrive den velfærdsudfordring, I vil løse, vælge indsats, udvikle business case og fastlægge projektorganiseringen.

Opstart

Fase 2 - design

Her skal I afgrænse målgruppen præcist. Vælge resultatmål, udvikle betalingsmodel, lave evalueringsdesign og kontrakt.

Design

Fase 3 - implementering

Nu skal investeringen sættes i gang. Her er det vigtigt at få beskrevet governancestrukturen og følge med i resultatopnåelsen.

Implementering