Værktøjskasse:

Fase 2 – Design

Når velfærdsudfordringen, indsatsen og projektorganiseringen for investeringen er afklaret, er næste skridt at designe den sociale effektinvestering.

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Sådan designes en sociale effektinvestering

I denne fase skal man:

Generelt om organisering i denne fase

Projektlederen har en særlig opgave i forhold til at bygge bro mellem det faglige og økonomiske hensyn. Det er vigtigt, at projektlederen får inddraget de rigtige kompetencer, når der er brug for dem. For eksempel kan det være en fordel, at inddrage de indsatsfaglige, når en målgruppe og resultatmål for indsatsen skal identificeres, og medarbejdere med økonomiske kompetencer i udvikling af betalingsmodeller.

Hvis man arbejder samme med investorer som Den Sociale Investeringsfond eller Den Sociale Kapitalfond, har de viden og kompetencer til at hjælpe med både identifikation af målgruppe, fastlæggelse af resultatmål og udviklingen af betalingsmodeller og kontrakter.