Værktøjskasse:

Identifikation af målgruppe

Første skridt i udviklingen af en social investering er at afklare, hvilken velfærdsudfordring og indsats I ønsker at arbejde med, og om sociale investeringer er velegnede.

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Identifikation af målgruppen

Det er vigtigt, at målgruppen er tydeligt defineret og afgrænset. Det skyldes, at en klar defineret målgruppe er afgørende for, hvordan succesraten fastsættes, og dermed succesgraden af indsatsen. Hvis for eksempel målgruppen har meget større udfordringer end antaget, vil succesraterne ikke kunne opnås, og business casen vil derfor ikke holde.

Definition af målgruppen

Målgruppen for investeringen skal være klart defineret med inklusions- og eksklusionskriterier. Derudover skal man kunne beskrive målgruppens præcise omfang. Det er en fordel, at målgruppen består af minimum 25 personer eller familier og gerne flere. Det skyldes, at det er vanskeligt at måle og opgøre indsatsens effekter, hvis der er meget få deltagere.

Få deltagere vil også øge risikoen for, at uforudsete enkeltstående hændelser – for eksempel at en borger flytter til en anden kommune – får stor indflydelse på investeringsprogrammets udfald.

Henvisning og visitation

Herefter skal man kortlægge, hvordan henvisning og eventuel visitation til indsatsen, vil foregå. Hvis indsatsen bliver leveret af en ekstern leverandør, skal man beskrive samarbejdet og ansvarsfordelingen mellem leverandøren og den offentlige myndighed, der bestiller indsatsen, og som har myndighedsansvaret for borgerne. Det er vigtigt at tydeliggøre, hvem der har ansvaret for de enkelte dele – og husk, at for eksempel visitationsansvaret i mange tilfælde skal placeres hos den ansvarlige myndighed.

Her kan du finde et eksempel på en veldefineret målgruppe for en social effektinvestering i Brøndby Kommune. TUBA er leverandør af en forebyggende indsats til børn og unge, der er vokset op i hjem med misbrug.

Dokumenter

Eksempel på valg og definition af målgruppe