Værktøjskasse:

Monitorering af resultatmål og betalingsmodel

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Monitorering af resultatmål og betalingsmodel

Sociale investeringer involverer nye betalingsmodeller på tværs af sektorer. Det er vigtigt at sikre en løbende opfølgning og eventuel justering af resultatmål og betalingsmodel.

Emner for opfølgning og justering

Det er vigtigt at følge op på: 

Betalingsmål

  • Er det de rigtige mål, der er anvendt? 
  • Passer de opstillede succesrater til virkeligheden?
  • Er det muligt at justere mål eller succesrater, hvis der er behov?

Dataindsamling

  • Er der problemer med at indsamle data om indsatsens effekter? Det kan fx være kvaliteten eller muligheden for at indsamle om de definerede mål.

Uforudsete forhold

  • Er der opstået udfordringer, som ikke er håndteret i kontrakten, og er det muligt at finde en fælles løsning herpå?

Governance

  • Er det de rigtige personer, der er repræsenteret i styre- eller følgegrupper? 
  • Er der behov for at man mødes oftere eller mindre? 

Vigtige aktører:

Topledelse, ledelse, projektleder, nøglemedarbejdere med økonomisk indsigt, evt. ekstern leverandør og investor