Ny analyse: En social effektinvestering på 25 millioner kroner kan hjælpe over 1.800 mennesker

Skrevet af

Samtale, hjælp

En social effektinvestering i sygemeldte borgere på 25 millioner kroner har potentiale til at hjælpe 1.800 mennesker over seks år og samtidig fordoble investeringssummen. Det viser en ny analyse lavet af Amsterdam Data Collective for DSI

Det danske velfærdssamfund står over for en række udfordringer, som særligt omfatter en gruppe af borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet blandt andet på grund af langvarig arbejdsløshed, psykisk sårbarhed, stress og komplekse livssituationer.

Sociale investeringer kan være et effektivt værktøj til at løfte denne gruppe.

Sådan lyder det fra reformkommissionen, der i deres tredje rapport, Nye Reformveje 3, anbefaler, at øge fokus på indsatser, hvor borgeren både får hjælp til at komme i job, og samtidig modtager støtte til deres sociale udfordringer – f.eks. ved brug af en IPS-indsats, der bygger på en grundtanke om, at et beskæftigelsesrettet forløb sideløbende med behandlingsforløbet er gavnligt for personer med psykiske lidelser.

For at komme i mål med det anbefaler kommissionen sociale investeringer som værktøj, og at der skal tilføres 25 millioner kroner til Den Sociale Investeringsfond til at modne markedet for det. 

For at undersøge, hvor langt man kommer med sociale effektinvesteringer har Amsterdam Data Collective lavet en case-analyse for DSI, der blandt andet viser effektpotentialerne ved at tilføre 25 millioner kroner til en social investering i en IPS-indsat for psykisk sårbare borger.

Analysen viser:

  • På seks år kan omkring 1.800 mennesker hjælpes gennem den oprindelige investering på 25 millioner kroner
  • 730 personer vil vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked ved en succesrate på 40 procent
  • Det samlede investerede beløb vil kunne vokse til 71 millioner kroner i løbet af perioden, hvis alle tilbagebetalinger geninvesteres
  • 18 kommuner kan drage fordel af programmet med en gennemsnitlig investering på fire millioner kroner
  • En kapitaltilførsel til DSI vil fortsætte med at generere økonomisk overskud til offentlige aktører over tid, da afkastet fra tidligere investeringer geninvesteres i nye projekter

Om case-analysen

Analysen bygger på det faktiske budget for en kommende DSI-investering i Holbæk Kommune, hvor man ønsker at hjælpe borgere med affektive psykiske lidelser i beskæftigelse. Det vil man gøre med en helhedsorienteret indsats, hvor der oprettes tværfaglige teams, der hjælper borgeren med jobrådgivning samtidig med, at der bliver taget hånd om deres psykiske udfordringer. Hver borger er i indsatsen i 26 uger efterfulgt af tre ugers efterværn.

De første investeringer er på samlet 25 millioner kroner, og det antages, at investeringerne tilbagebetales over fem år med den første betaling efter ét år. Alt afkast geninvesteres derefter i nye projekter.

Den indledende investering støtter omkring 650 mennesker. Over tid stiger antallet af mennesker, der har modtaget støtte, efterhånden som overskuddet fra tidligere investeringer geninvesteres i nye programmer.

I løbet af en seks årig periode, kan over 1.800 mennesker således hjælpes gennem den oprindelige investering.

Med en succesrate på 40 procent vil det betyde, at cirka 730 personer vil vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.

Det samlede beløb, der kan investeres i sociale indsatser i løbet af perioden, beløber sig til 71 millioner kroner hvis alle tilbagebetalinger geninvesteres. Hvis vi antager, at en gennemsnitlig investering er på fire millioner kroner, vil cirka 18 kommuner kunne indgå i samarbejder med DSI.

Analysen er lavet af Amsterdam Data Collective for Den Sociale Investeringsfond.

Læs hele analysen her