Danmark er i front, når det kommer til sociale investeringer i Norden

Skrevet af

VIVE rapport

Finland har i en længere årrække været frontløber, når det kommer til sociale investeringer i norden, men nu har Danmark overtaget den position. Det viser en ny rapport fra VIVE, der har afdækket brugen af sociale investeringer i Norden.

Sociale investeringer har efterhånden været i gang i nogle år i de nordiske lande.

På baggrund af det har Det Nationale Forsknings- og Analysecenter For Velfærd (VIVE) set nærmere på landenes forskellige tilgange og erfaringer, når det kommer til arbejdet med sociale investeringer.

I rapporten ”Insights on Social Investment” har man blandt andet set på, hvilke nationale rammebetingelser, der er gælder for sociale investeringer i henholdsvis Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Gennemgangen viser, at rammebetingelserne varierer meget, og det spiller en stor rolle for udbredelsen af sociale investeringer i det pågældende land.

Det tyder på, at en stærk national bevågenhed fra centraladministrationen eller nationale organisationer kan være drivende for at igangsætte flere sociale investeringsprojekter.

Danmark rykker i front

At det nationale arrangement har en betydning for succesraten i forhold til at fremme brugen af sociale investeringer, er en af årsagerne til, at Danmark efterhånden er blevet førende i norden.

Det skyldes særligt en bred politisk opbakning, og en øget opmærksomhed på sociale investeringer blandt danske politikere, som er inspireret af Storbritannien og Finland.

Derudover har udbredelsen af SØM-modellen, som er et værktøj, der blandt andet regner på de økonomiske potentialer ved en social indsats, været med til at skubbe på den positive udvikling.

Etableringen af Den Sociale Investeringsfond og Den Sociale Kapitalfonds arbejde på det private marked, har også været med til at fremme udviklingen for sociale investeringer i Danmark.

Outcomefonde vil øge incitamentet for sociale investeringer

I rapporten fremhæves det, at der er visse problemstillinger, der fortsat spænder ben for udbredelsen af sociale investeringer – særligt i Sverige og Danmark.

Blandt andet er kommunerne underlagt korttidssigtede budgetbesparelser, der gør det sværere at prioriterer sociale investeringer, der giver et langtidssigtet afkast. Derudover er der budgetsiloer, hvor kommunen skal betale for gevinster, som reelt tilfalder andre myndigheder som regionerne og staten.

Her fremhæver VIVE, at en national outcomefond, der kan være med til at finansiere indsatserne, kan være med til at løse problemerne, og dermed åbne op for, at blandt andet kommunerne er mere tilbøjelige til at lave sociale investeringer:

“At the national level, overcoming the potential coordination problem between those who benefit from a successful intervention and those who pay for the results could be achieved by setting up national outcome funds.”

Rapporten: “Insights on Social Investment“.

Læs rapporten her

Du kan læse meget mere om rapporten på VIVES hjemmeside.