Fair Chance Fund: Housing First-indsats i Storbritannien

Fair Chance Fund var et innovativt treårigt program i Storbritannien, som havde til formål at forbedre bolig-, uddannelses- og beskæftigelsesresultater for hjemløse unge i alderen 18 til 24 år, baseret på Housing First. Programmet var finansieret af Ministry of Housing, Communities and Local Government (MHCLG) og the Cabinet Office/Department for Digital, Culture, Media and Sport…

Af

Publiceret

Hvad kan vi lære af investeringen?

Investeringen illustrerer, hvordan Housing First-indsatsen gav stigende personlige og samfundsmæssige gevinster udløst af indkomst fra beskæftigelse eller perioder med frivilligt arbejde. Dertil kom lavere omkostninger til midlertidige boliger, behandling af misbrug og institutioner for unge kriminelle.  

Nøglefakta

Investeringen i tal

Udfordring

Hjemløse unge med risiko for at ende i kriminalitet, blive misbrugere og afhængige af social støtte resten af livet.

Målgruppe

1.910 unge hjemløse i alderen 18 til 24 år, der ikke var i uddannelse eller beskæftigelse. De unge skulle desuden stå over for en række barrierer for at sikre og opretholde bolig og beskæftigelse.

Investeringssum

4,45 millioner pund (fordelt på 7 forskellige projekter)

Tidshorisont

3 år (2015-2017)

mål med Investeringen

Indsats

Individuel, fleksibel støtte med fokus på fastholdelse af bolig som fundamentet for at komme videre i livet med uddannelse og arbejde.

Status

Afsluttet. Programmet var særligt succesfuldt i forhold til at sikre fastholdelse af bolig, men viste mere blandede resultater mht. arbejde og uddannelse.

Resultatmål

Bolig , uddannelse og beskæftigelse.