Evalueringer

Her har redaktionen udvalgt evalueringer og rapporter om sociale investeringer, der har relevans i skandinavisk kontekst. Det er altså ikke en udtømmende liste.


 • Finsk studie: Future of Well-being Services at a Crossroads – Towards Outcomes Contracting

  Rapporten går i dybden med, hvordan sociale effektinvesteringer/SIB-modellen kan anvendes i forhold til at løse tværsektorielle udfordringer. Rapporten beskriver også erfaringer fra indsatser i Vantaa og Hämeenlinna med fokus på at støtte hverdagen hos børn og unge i familier med specielle udfordringer via resultatkontrakter og SIB-modellen.

  Publiceret den

 • Fair Chance Fund: Housing First-indsats i Storbritannien

  Fair Chance Fund var et innovativt treårigt program i Storbritannien, som havde til formål at forbedre bolig-, uddannelses- og beskæftigelsesresultater for hjemløse unge i alderen 18 til 24 år, baseret på Housing First. Programmet var finansieret af Ministry of Housing, Communities and Local Government (MHCLG) og the Cabinet Office/Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) .

  Publiceret den

 • Det sociala utfallskontraktet i Norrköping: Bedre støtte til anbragte børn og unge

  I 2015 indledte Norrköping Kommune, Leksell Social Ventures (LSV), Uppdrag Psykisk Hälsa i Sveriges Kommuner og Regioner (SKR) samt Lumell Associates et samarbejde med det formål i fællesskab at tilbyde bedre støtte til anbragte børn og unge. Inspirationen til arbejdet var delvist Norrköpings og SKR’s tidligere erfaring med sociale investeringer og dels den internationale udvikling af såkaldte Social Impact Bonds.

  Publiceret den

 • Healthier Devon: Forebyggelse af type-2 diabetes i England

  Healthier Devon er en investering i forebyggelse af type-2 diabetes blandt de 40 pct. dårligst stillede englændere i Devon. Investeringen har til formål at skabe en vedvarende livsstilsændring hos borgere, så færre udvikler type-2 diabetes og senkomplikationer forbundet med type-2 diabetes.

  Publiceret den

 • Youth Unemployment Innovation Fund: Beskæftigelsesstøtte til udsatte børn og unge i England

  I 2014 nedsatte den britiske styrelse Department for Work and Pensions en innovationsfond, som havde til formål at understøtte skolegang, uddannelse og beskæftigelse for børn og unge i udsathed eller risiko for udsathed. Fonden tog form som et pilotprojekt, der skulle teste og opbygge kapacitet til arbejdet med sociale investeringer. Erfaringerne har dannet grundlag for to efterfølgende fonde.

  Publiceret den

 • Integrations-SIB: Beskæftigelse af immigranter i Finland

  Det finske økonomi- og beskæftigelsesministerium igangsatte i 2017 en social effektinvestering, der sigter mod at skabe permanent beskæftigelse for 2500-3000 finske immigranter. Investeringen tilbyder uddannelse og jobtræning, der matcher den enkelte og virksomhedernes behov. Indtil videre er det lykkedes at få over 1000 immigranter i arbejde.

  Publiceret den