Evalueringer

Her har redaktionen udvalgt evalueringer og rapporter om sociale investeringer, der har relevans i skandinavisk kontekst. Det er altså ikke en udtømmende liste.

 • Finsk studie: Future of Well-being Services at a Crossroads – Towards Outcomes Contracting

  Rapporten går i dybden med, hvordan sociale effektinvesteringer/SIB-modellen kan anvendes i forhold til at løse tværsektorielle udfordringer. Rapporten beskriver også erfaringer fra indsatser i Vantaa og Hämeenlinna med fokus på at støtte hverdagen hos børn og unge i familier med specielle udfordringer via resultatkontrakter og SIB-modellen.

  Læs mere

 • Fair Chance Fund: Housing First-indsats i Storbritannien

  Fair Chance Fund var et innovativt treårigt program i Storbritannien, som havde til formål at forbedre bolig-, uddannelses- og beskæftigelsesresultater for hjemløse unge i alderen 18 til 24 år, baseret på Housing First. Programmet var finansieret af Ministry of Housing, Communities and Local Government (MHCLG) og the Cabinet Office/Department for Digital, Culture, Media and Sport…

  Læs mere

 • Det sociala utfallskontraktet i Norrköping: Bedre støtte til anbragte børn og unge

  I 2015 indledte Norrköping Kommune, Leksell Social Ventures (LSV), Uppdrag Psykisk Hälsa i Sveriges Kommuner og Regioner (SKR) samt Lumell Associates et samarbejde med det formål i fællesskab at tilbyde bedre støtte til anbragte børn og unge. Inspirationen til arbejdet var delvist Norrköpings og SKR’s tidligere erfaring med sociale investeringer og dels den internationale udvikling…

  Læs mere

 • Healthier Devon: Forebyggelse af type-2 diabetes i England

  Healthier Devon er en investering i forebyggelse af type-2 diabetes blandt de 40 pct. dårligst stillede englændere i Devon. Investeringen har til formål at skabe en vedvarende livsstilsændring hos borgere, så færre udvikler type-2 diabetes og senkomplikationer forbundet med type-2 diabetes.

  Læs mere

 • Youth Unemployment Innovation Fund: Beskæftigelsesstøtte til udsatte børn og unge i England

  I 2014 nedsatte den britiske styrelse Department for Work and Pensions en innovationsfond, som havde til formål at understøtte skolegang, uddannelse og beskæftigelse for børn og unge i udsathed eller risiko for udsathed. Fonden tog form som et pilotprojekt, der skulle teste og opbygge kapacitet til arbejdet med sociale investeringer. Erfaringerne har dannet grundlag for…

  Læs mere

 • Integrations-SIB: Beskæftigelse af immigranter i Finland

  Det finske økonomi- og beskæftigelsesministerium igangsatte i 2017 en social effektinvestering, der sigter mod at skabe permanent beskæftigelse for 2500-3000 finske immigranter. Investeringen tilbyder uddannelse og jobtræning, der matcher den enkelte og virksomhedernes behov. Indtil videre er det lykkedes at få over 1000 immigranter i arbejde.

  Læs mere