Sociale effektinvesteringer kan give bedre stressbehandling i flere kommuner

Skrevet af

Sociale effektinvesteringer kan give bedre stressbehandling i flere kommuner

Den sociale effektinvestering Åben og Rolig i Rudersdal Kommune hjalp Lone Nielsen igennem et længere stressforløb, som blandt andet havde resulteret i en langvarig sygemelding. Efter det succesfulde forløb har kommunen nu valgt at videreføre det de næste tre år.

Tilbage i marts 2023 valgte Rudersdal Kommune at forlænge det stressforebyggende program Åben og Rolig, som startede i kommunen som en social effektinvestering i samarbejde med Den Sociale Investeringsfond (DSI) tilbage i januar 2022. Nu videreføres forløbet uden finansiel hjælp fra investorer som DSI.

Åben og Rolig er et gruppeforløb med cirka 14 deltagere, der strækker sig over ni uger med én ugentlig mødegang, og som består af en kombination af oplæg, meditation og samtale.

Forlængelsen af forløbet skyldes dels en forventning om positive økonomiske effekter for kommunen, men den kommer også på baggrund af en evaluering af tilbuddet, som viste høj tilfredshed blandt tidligere deltagere og rigtig gode resultater. Blandt andet oplevede 60 procent af deltagerene, at de ikke længere led af alvorlig stress 12 måneder efter kurset var afsluttet.

Én af dem er Lone Nielsen, der inden forløbet var alvorligt ramt af stress, og på grund af det langtidssygemeldt.

”De ugentlige sessioner i forløbet kombineret med appen har lært mig at håndtere stress på en sund måde. Det har de timer hos en psykolog, som jeg havde før jeg kom på Åben og Rolig ikke lært mig, så jeg kan kun anbefale forløbet,” siger Lone Nielsen i en pressemeddelelse på Rudersdal Kommunes hjemmeside. 

“De ugentlige sessioner i forløbet kombineret med appen har lært mig at håndtere stress på en sund måde. Det har de timer hos en psykolog, som jeg havde før jeg kom på Åben og Rolig ikke lært mig, så jeg kan kun anbefale forløbet.”

Lone Nielsen, tidligere bruger af Åben og Rolig

Den sociale effektinvestering har haft som mål at etablere tilbuddet uden finansiel risiko for kommunen. Rudersdal Kommune har derfor det første år kun skulle betale for indsatsen, hvis borgeren var tilfreds med forløbet, og hvis der var et signifikant fald i stress hos den enkelte op til et år efter kurset. Og nu efter blot ét år med den sociale effektinvestering har kommunen valgt at videreføre tiltaget de næste tre år.

Sociale effektinvesteringer kan spille en central rolle i stressbehandlingen

Andelen af voksne danskere, der scorer højt på den internationale validerede PSS-stressskala er steget fra 21 procent i 2013 til 29 procent i 2021. Det er en udvikling, som Christian Gaden Jensen, der er direktør i Fonden Mental Sundhed, som står bag programmet Åben og Rolig, mener vi skal tage meget seriøst:

”Stress er et alvorligt samfundsproblem, og vi ser at flere og flere danskere får sygdommen. Alligevel er der mange kommuner, der stadig ikke tilbyder et behandlingsforløb. Det er et samfundsproblem, der skal løses,”  siger han.

På trods af den negative udvikling i antallet af stressramte danskere, findes der ikke officielt afsatte midler i kommunernes budget, når det kommer til stressbehandling.

“Stress er et alvorligt samfundsproblem, og vi ser at flere og flere danskere får sygdommen. Alligevel er der mange kommuner, der stadig ikke tilbyder et behandlingsforløb. Det er et samfundsproblem, der skal løses.”

Christian Gaden Jensen, direktør i Fonden Mental Sundhed

Samtidig forventes det, at kommunen har den såkaldte forebyggende opgave, men da de ikke modtager midler specifikt inden for forebyggelse af mental sundhed, ender det med frivillige tilbud eller lokale løsninger, som er det muliges kunst inden for et meget begrænset budget.

Det er udfordringer, som sociale effektinvesteringer kan være med til at løse, mener Christian Gaden Jensen, der peger på sociale effektinvesteringer som et vigtigt værktøj i kommunerne, når det kommer til at udbrede bedre stressbehandling, da den risikovillige kapital giver kommunerne et større økonomisk spillerum til at investere i kvalitet:  

Der er stor forskel på kommunerne. For nogle kommuner er et årsværk til en psykolog ikke det store problem at finansiere, mens det for andre kan have rigtig stor betydning. Derfor er den kapital man får fra investoren via en social effektinvestering ret afgørende for at løfte kvaliteten af behandlingen for mange, og for hovedet at komme i gang,” siger Christian Gaden Jensen.

Om den social effektinvestering i Rudersdal Kommune

Den Sociale Investeringsfond har investeret i behandling af stressramte borgere i Rudersdal Kommune i samarbejde med Fonden Mental Sundhed. Investeringen bygger på indsatsen Åben og Rolig, som er et gruppebaseret stressbehandlingsforløb udviklet i samarbejde med Københavns Universitet og Harvard University, der giver deltagerne viden, professionel støtte, værktøjer og strategier til at arbejde med stress og mental sundhed gennem evidensbaserede metoder.

Foruden den konkrete indsats i Rudersdal, har DSI investeret i behandlingsprogrammet via et lån til Fonden Mental Sundhed med det formål, at udbrede og udvikle stressbehandlingstilbuddet Åben og Rolig.

Læs mere.