Integrations-SIB: Beskæftigelse af immigranter i Finland

Det finske økonomi- og beskæftigelsesministerium igangsatte i 2017 en social effektinvestering, der sigter mod at skabe permanent beskæftigelse for 2500-3000 finske immigranter. Investeringen tilbyder uddannelse og jobtræning, der matcher den enkelte og virksomhedernes behov. Indtil videre er det lykkedes at få over 1000 immigranter i arbejde.

Af

Publiceret

Hvad kan vi lære af investeringen?

Investeringen illustrerer, hvordan ministerier kan igangsætte sociale investeringer i stor skala, som kan bidrage til at løse centrale velfærdsudfordringer og tiltrække eksterne investeringer. Investeringen viser samtidig, hvordan sociale investeringer kan give mulighed for, at en lang række leverandører byder ind med indsatser.

Nøglefakta

Investeringen i tal

Udfordring

Høj arbejdsløshed blandt finske immigranter.

Målgruppe

2.500-3.000 arbejdsløse immigranter.

Investeringssum

14,2 millioner euro.

Tidshorisont

Indsatsen løb fra 1. januar 2017 til 31. december 2019 med tre års monitorering af effekterne.

mål med Investeringen

Indsats

Uddannelse og jobtræning, fx finskundervisning, styrkelse af working life kompetencer og job coaching, leveret af flere forskellige leverandører.

Status

Investeringen er stadig under implementering. 2.217 immigranter har indtil videre deltaget, og heraf var 1.062 i arbejde i slutningen af 2020. 1.692 har modtaget minimum 70 dages jobtræning, og mere end 50 % af dem var i arbejde.

Resultatmål

Reduktion i overførselsindkomster, højere skattebidrag.