Youth Unemployment Innovation Fund: Beskæftigelsesstøtte til udsatte børn og unge i England

I 2014 nedsatte den britiske styrelse Department for Work and Pensions en innovationsfond, som havde til formål at understøtte skolegang, uddannelse og beskæftigelse for børn og unge i udsathed eller risiko for udsathed. Fonden tog form som et pilotprojekt, der skulle teste og opbygge kapacitet til arbejdet med sociale investeringer. Erfaringerne har dannet grundlag for…

Af

Publiceret

Hvad kan vi lære af investeringen?

Initiativet viser, hvordan ministerier kan udmønte puljer målrettet bestemte udfordringer eller målgrupper på resultatvilkår i stor skala.

Nøglefakta

Investeringen i tal

Udfordring

Usikker skolegang og risiko for ingen uddannelse eller beskæftigelse.

Målgruppe

Knap 3.000 børn og unge over 14 år i risiko for NEET.

Investeringssum

30 millioner pund.

Tidshorisont

April 2014 til november 2015.

mål med Investeringen

Indsats

En række forskellige indsatser, hvoraf nogle havde fokus på at styrke de unges selvmestring og tro på sig selv gennem terapiforløb eller støtte- og mentorordninger, mens andre fokuserede på at styrke de unges netværk.

Status

Afsluttet med positive resultater for de lavere uddannelseskvalifikationer, men ikke for de højere kvalifikationer. På bagkant af initiativet er der derfor i gangsat lignende puljer, som finansierer indsatser for de mest udsatte børn og unge.

Resultatmål

Forbedret skoleindstilling. Forbedret adfærd. Forbedret fremmøde. Kvalifikation til forskellige skole- og uddannelsesniveauer. Påbegyndelse af arbejde. Fastholdelse i arbejde.