Hjemløshed skal være fortid i Aarhus

Skrevet af

Hjemløshed

Sociale investeringer har spillet en central rolle i en ny historisk aftale, der skal gøre hjemløshed til fortid i Aarhus Kommune. Aftalen er et eksempel på, hvor effektiv sociale investeringer er, men flere faktorer spænder ben for udbredelsen af det, mener rådmand Anders Winnerskjold. 

”Aarhus historie”.

Sådan beskriver rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune og bestyrelsesmedlem i Den Sociale Investeringsfond, Anders Winnerskjold, en ny aftale, der skal gøre hjemløshed til fortid i Aarhus.

Efter en længere periode med en række kedelige rekorder med antallet af hjemløse, og særligt unge hjemløse, har kommunen nu fået knækket kurven, og med den nye ambitiøse aftale skal området forbedres yderligere.

Den 16. august 2023 vedtog 30 ud af 31 byrådsmedlemmer i Aarhus en aftale, der skal nedbringe antallet af hjemløse aarhusianere fra 507 til 150 i 2030. I samme år skal langvarig hjemløshed helt være fortid i Aarhus. 

”Der er blevet vedtaget en del hjemløseaftaler i Aarhus henover årene, men vi bygger ovenpå med den nye aftale, og sætter nogle ekstrem ambitiøse mål. Jeg er ikke bekendt med nogle byer, der har sat et mål om ikke at have nogle hjemløse overhovedet. På den måde adskiller denne aftale sig fra tidligere planer,” siger Anders Winnerskjold.

Som et led i planen skal der etableres pakkeforløb, som skal bidrage til hurtigere afklaring af den enkelte borgers ønsker og behov. Pakkeforløbene skal sikre, at de forskellige fagpersoner omkring borgeren er koordinerede, og at indsatserne er tænkt sammen, forklarer han:

”Indsatsen er inspireret af kræftpakkerne, som er et forløb man får, når du har fået stillet en kræftdiagnose. På samme måde skal vi kunne sætte ind med en pakke, hvis man er hjemløs eller bor på et forsorgshjem. Pakken er en helhedsorienteret indsats, hvor borgeren for hjælp til bolig, bostøtte og andet, som de har brug for. Det er et ret anderledes set-up, og det bliver svært, men den sociale indsats er kardinalpunktet.”

Sociale investeringer er central i historisk aftale

Aftalen kommer efter flere års indsatser på hjemløseområdet i Aarhus Kommune, der har vist positive resultater, hvor blandt andet sociale investeringer har spillet en central rolle, fortæller Anders Winnerskjold:

”Vi har gjort os nogle gode erfaringer med sociale investeringer, som har vist, at man kan arbejde på andre og nye måder, som er virksomme i forhold til unge såvel som den ældre målgruppe, når vi snakker hjemløshed. Med den nye aftale bygger vi ovenpå og udbreder de gode erfaringer til endnu flere borgere, der har brug for det.”

Aarhus Kommune har flere sociale investeringer på hjemløseområdet, hvor indsatserne ”Havnen” og ”Hjem, Job og Helhed”, er igangsat i samarbejde med Den Sociale Investeringsfond, Bikubenfonden og Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune.

“Vi har gjort os nogle gode erfaringer med sociale investeringer, som har vist, at man kan arbejde på andre og nye måder, som er virksomme i forhold til unge såvel som den ældre målgruppe, når vi snakker hjemløshed.”

Anders Winnerskjold
Rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune og bestyrelsesmedlem i Den Sociale Investeringsfond.

Begge indsatser har fokus på, at hjælpe unge ud af hjemløshed ved at bruge metoden Housing First. Det er en tilgang til hjemløshed, hvor borgeren fra start tilbydes en selvstændig bolig og samtidig modtager en individuelt tilrettelagt bostøtte.

”Housing First er en evidensbaseret metode, som har vist positive og effektive resultater både her i Aarhus, men også internationalt. Nu skal flere have den hjælp, vi ved virker. Der vil fortsat være forsorgspladser til de aarhusianere, der har en akut boligsituation, men lange ophold skal være fortid for de fleste. På den lange bane skal hjemløshed være fortid i Aarhus,” siger Anders Winnerskjold.

Sociale investeringer fortjener politisk prioritering

Ifølge Anders Winnerskjold bør man i højere grad fokusere på sociale investeringer som et værktøj – også når det kommer til at løse de helt store velfærdsudfordringer.

”Sociale investeringer giver en risikovillig kapital, der gør, at man tør lave investeringer i nogle nye indsatser, som vi, enten på baggrund af forskning eller erfaringer, tror er vejen frem. Det giver en villighed til at teste nogle ting af, som potentielt kan være løsningerne på mange af de store velfærdsudfordringer, som vi ikke har fundet endnu,” siger han og fortsætter:

”Samtidig er der den fordel, at man ved hjælp af sociale investeringer kan forbedre menneskers liv, og samtidig få et økonomisk afkast. De to ting kan godt gå hånd i hånd. Det synes jeg er den rigtige måde at tænke på særligt, hvis man vil innovere en velfærdssektor.”

Ifølge rådmanden er potentialet stort, men fremhæver, at særligt to udfordringer står i vejen, når det kommer til at udbrede sociale investeringer i Danmark.

Først og fremmest mangler der mere risikovillig investeringskapital. Ved etableringen af Den Sociale Investeringsfond i 2018 fulgte der 50 millioner kroner med, og en tilkendegivelse af, at dette var et område, der skulle satsets på. Midlerne er nu investeret, og uden ny kapital risikerer vi at mister det momentum, som Den Sociale Investeringsfond sammen med blandt andre Aarhus Kommune har været med til at drive, og det kan være svært at genskabe, mener Anders Winnerskjold.

”Ved hjælp af sociale investeringer kan man forbedre menneskers liv, og samtidig få et økonomisk afkast. De to ting kan godt gå hånd i hånd. Det synes jeg er den rigtige måde at tænke på.”

Anders Winnerskjold
Rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune og bestyrelsesmedlem i Den Sociale Investeringsfond.

For det andet spænder incitamentsstrukturen ben for flere investeringer.

I dag står kommunerne helt alene med resultatbetalingen. Det vil sige, at selvom en indsats for eksempel vil give færre omkostninger til behandlinger i regionerne og færre udgifter til indkomstoverførelser for staten, så er det kommunerne, der står med den fulde regning – og det kan være med til at afskrække mange for at gå i gang med en indsats, mener Anders Winnerskjold:

”Incitamentsstrukturen er der ikke i dag, og det er et stort problem for udbredelsen. Derfor ville jeg ønske, at man fra staten side anerkendte de gevinster, der er for den og regionerne, og etablerede en outcomefond, der skal være med til at betale for indsatserne. Det vil skabe et større og fælles incitament til at udvikle sociale investeringer.”

Netop brugen af en outcomefond er illustreret i de sociale investeringer i Aarhus Kommune, hvor Den Sociale Investeringsfond, på vegne af staten, betaler for de statslige gevinster ved, at borgerne ikke længere benytter herbergspladser.

”Vi står over for en række store udfordringer, hvor der er plads til at gøre det bedre, og hvor det kræver innovative løsninger. Blandt andet den stigende mistrivsel blandt børn og unge, hvor alle famler rundt i blinde og hvor det er nødvendigt at tænke nyt. Her tror jeg at sociale investeringer er et virkeligt spændende og godt værktøj, da det i min optik er en innovationsmotor, men det kræver politisk prioritering,” siger Anders Winnerskjold.

Sociale investeringer på hjemløse området

”Havnen” i Aarhus Kommune

 • Formål: At forebygge og reducere hjemløshed blandt unge i Aarhus Kommune. 
 • Indsatsens varighed: Fem år
 • Målgruppe: De mest udsatte unge hjemløse i Aarhus Kommune

Læs mere

”Hjem, Job og Helhed” i Aarhus Kommune

 • Formål: At forebygge og reducere hjemløshed blandt unge i Aarhus Kommune. 
 • Indsatsens varighed: Fem år
 • Målgruppe: De mindre udsatte unge hjemløse i Aarhus Kommune

Læs mere

Housing First-indsatser i Ikast-Brande Kommune

 • Formål: At sikre en stabil livssituation for de hjemløse og udsætningstruede borgere gennem en Housing First-indsats
 • Antal deltagere: 20
 • Indsatsens varighed: Fem år
 • Målgruppe: Alle hjemløse og udsætningstruede borgere i Ikast-Brande Kommune.

Læs mere

Housing First-indsatser i Roskilde Kommune

 • Formål: At hjælpe unge med at få en statsbil boligsituation, og støtte til at komme i uddannelse eller beskæftigelse
 • Antal deltagere: 28
 • Indsatsens varighed: Fem år
 • Målgruppe: Unge i ustabile boligsituationer i Roskilde Kommune

Læs mere

Anders Winnerskjold

Rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune og bestyrelsesmedlem i Den Sociale Investeringsfond.

Email: raadmand@msb.aarhus.dk

Mette Dalsgaard Myrup

Kommunikationskonsulent i Den Sociale Investeringsfond

Telefon: +45 42 67 76 57
Email: msm@dsi.dk