Sociale investeringer kan løse de vilde problemer

Skrevet af

Karen Hækkerup, Heino Knudsen og Jacob Bundsgaard.

Selvom vi har meget at bryste os af, når det kommer til det velfærdssamfund, vi har opbygget i Danmark, så er tiden inde til at se indad og spørge os selv, hvad der skal til for at løse de vilde problemer? For selvom vi har sikret de fleste et godt og velfungerende liv, så er der stadig for mange mennesker, som vi ikke formår at hjælpe tilstrækkeligt. Sociale investeringer kan være en del af løsningen.

De vilde problemer

Vi kender dem godt; de komplekse eller vilde problemer, som senest er blevet omtalt i Sigge Vinther Nielsen bog ”Entreprenørstaten”. Lidt groft opdelt har vi formået at løse 80 procent af udfordringerne, men vi mangler de sidste 20 procent, som ikke lader sig løse med enkelte greb. Det drejer sig bl.a. om unge mennesker, der hverken er under uddannelse eller i arbejde, om langtidsledige der på trods af viljen til at arbejde, ikke kan få foden indenfor igen og om mistrivsel hos børn, der kan føre til manglende afgangseksamen fra grundskolen med problemer for den videre vej i livet til følge. Sidstnævnte gruppe har vi desværre lige lært i Den Nationale Sundhedsprofil igen er stigende.

Psykiatrien er oplagt til sociale investeringer

Et af de steder, hvor de vilde problemer findes, er i psykiatrien.

Børn og unge, der mistrives mentalt, falder ofte mellem to stole, da de hverken hører til i børne- og distriktspsykiatrien eller kan få den nødvendige hjælp i kommunen. Anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen er klar i oplægget til en 10-års plan for psykiatrien: start med børnenes mentale trivsel.

Karen Hækkerup, Heino Knudsen og Jacob Bundsgaard

Den nye nationale sundhedsprofil understreger desværre behovet; hver tredje unge kvinde mellem 16 år 24 år scorer lavt på mentalt helbred, det gælder for hver femte mand. Det kan vi ikke sidde overhørig, og vi tror på, at sociale investeringer kan være en af vejene til at løse problemet.

Mange kommuner mangler tilbud, der kan imødekomme børnenes mere specialiserede behov, de mangler et bedre samarbejde på tværs af forvaltningerne og samtidig er det en barriere, at omkostninger og gevinster er ulige fordelt på tværs af kommune og region. Indsatsen, og omkostningerne til denne ligger hos kommunen, mens en betydelig del af gevinsterne ved at hjælpe børnene tidligere tilfalder regionen.

Det skaber et uhensigtsmæssigt incitament, som man kan overkomme med sociale investeringer, der sættes op og forankres på tværs. Gerne understøttet af en statslig resultatbetalingsfond, der kan være med til at finansiere betaling for resultater på tværs af sektorer.  I sociale investeringer opstiller man tydelige resultatmål, fordi det er opnåelsen af disse, der udløser betaling til investor. Det betyder, at man får vist, hvad den sociale og økonomiske gevinst er, ligesom man får skabt en forankret betalingsmodel, der kan leve videre efter investeringen. Og der betales kun for de leverede resultater. For det bliver en rigtig stor øvelse at løfte børn og unges mentale trivsel på tværs af landet uden at gå på kompromis med kvaliteten. Med andre ord skal vi gøre det anderledes end hidtil, hvis vi vil undgå at skabe ulighed i forhold til den velfærd kommuner og regioner kan tilbyde.

Det bliver en rigtig stor øvelse at løfte børn og unges mentale trivsel på tværs af landet uden at gå på kompromis med kvaliteten. Med andre ord skal vi gøre det anderledes end hidtil, hvis vi vil undgå at skabe ulighed i forhold til den velfærd kommuner og regioner kan tilbyde.

Karen Hækkerup, Heino Knudsen og Jacob Bundsgaard

Det kræver brede partnerskaber, hvor alle kvalificerede leverandører arbejder sammen om at skabe tilstrækkelige tilbud i kvalitet og antal i hele landet. Det kræver, at beslutningstagerne ikke kun ser ned i egen pengekasse, men på tværs af, hvordan udgifter og gevinster fordeles rimeligt, så forebyggelsen kan komme i gang. Og det kræver ikke mindst en god portion penge.

Sociale investeringer er særligt gode til at fremme leverandører med veldokumenterede indsatser og at skabe samarbejde på tværs i den enkelte kommune, men også på tværs af offentlige myndigheder, blandt andet fordi redskabet er godt til at få en rimelig fordeling af udgifter og gevinster.

Karen Hækkerup, Heino Knudsen og Jacob Bundsgaard

Sociale investeringer rummer alle de mål. De seneste tre års erfaringer viser, at sociale investeringer er særligt gode til at fremme leverandører med veldokumenterede indsatser og at skabe samarbejde på tværs i den enkelte kommune, men også på tværs af offentlige myndigheder, blandt andet fordi redskabet er godt til at få en rimelig fordeling af udgifter og gevinster. Sidst men ikke mindst har flere private investorer vist interesse i at bidrage til velfærden, så vi kan få et endnu bedre samfund.

Vi opfordrer derfor politikere på tværs af stat, kommuner og regioner til at tænke på sociale investeringer, når nye store velfærdsaftaler, visioner og drømme skal få ben at gå på. På den måde kan vi nå det mål, vi alle kæmper for: den bedst mulige velfærd for flest muligt.

Karen Hækkerup

Forhenværende bestyrelsesformand Den Sociale Investeringsfond

Heino Knudsen

Formand for Region Sjælland

Telefon: 12 34 56 78

Jacob Bundsgaard

Borgmester i Aarhus

Telefon: 12 34 56 78