Kommunal budgettering af sociale investeringer

Skrevet af

Hans Henrik Woltmann.

Det kan give panderynker hos økonomimedarbejderne i kommunen, når man kaster sig ud i arbejdet med sociale investeringer. For der opstår typisk nye spørgsmål, fx om hvordan man budgetterer forventede budgetgevinster og tilbagebetalinger, hvilke budgetter påvirkes og om det er samme budget for både gevinster og tilbagebetalinger.

I artiklen viser vi to forskellige tilgange til at håndtere disse spørgsmål med udgangspunkt i to konkrete investeringer, hvor Den Sociale Investeringsfond (DSI) er investor.

De to eksempler nedenfor demonstrerer, at der findes forskellige tilgange til at budgettere gevinsterne – og det viser dermed også, at det afhænger af den specifikke investering.

I Brøndby Kommune eksemplet specificeres det i budgettet, præcist hvor gevinsterne, der skal finansiere indsatsen, kommer fra. Det er muligt fordi betalingsmodellen særligt er bundet op på besparelser på overførselsindkomster. I eksemplet fra Roskilde Kommune er gevinsten bundet op på mindre forbrug på en række ydelser. Dermed betales udgiften til tilbagebetaling til investor af de forventede mindre udgifter, kommunen skal afholde til disse poster. Det betyder, at det er vanskeligere at placere besparelserne på enkelte budgetposter. Hvilken model der passer bedst til din kommune, afhænger altså af, hvordan den konkrete betalingsmodel er designet.

Indsats til børn og unge opvokset i familier med misbrug i Brøndby Kommune

I februar 2021 godkendte Beskæftigelsesudvalget i Brøndby Kommune en social investering, der skal hjælpe børn og unge, som er vokset op i familier med alkohol- og stofmisbrug. Organisationen TUBA Danmark er indsatsleverandør, og DSI er investor. Indsatsen er et specialiseret terapi- og rådgivningsforløb til børn og unge, der er vokset op i familier med stof- og alkoholmisbrug, og investeringen har til formål at styrke de unges trivsel og tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet. Forventningen er, at 120 unge deltager i et forløb hos TUBA i løbet af den treårige projektperiode, der startede 1. august 2021.

Jobcenter Brøndby forventer at kunne spare 5,5 millioner kroner på forsørgelsesydelser til de unge, der kommer i uddannelse og arbejde. Udgifterne til indsatsen og evaluering heraf løber op i 3,2 millioner kroner samlet. Dermed får Brøndby Kommune og DSI en gevinst af investeringen på 2,3 millioner kroner. Gevinsten bliver delt mellem Brøndby Kommune og DSI, hvor 1,2 mio. kr. går til Brøndby Kommune, og 1,1 mio. kr. går til DSI. Et eksempel på hvordan Brøndby Kommunes budgettering kunne se ud, er illustreret i tabel 1.

Hvordan indregner man sociale investeringer i det kommunale budget?

Tilskuddet fra DSI på 3,2 mio. kr. til betaling af indsatsen gives til Brøndby Kommune, som derefter betaler TUBA for indsatsen. Denne del af investeringen går dermed i nul og påvirker ikke budgetterne. De 5,5 mio. kr. som forventes i besparelser på forsørgelsesydelser, budgetteres som en negativ tillægsbevilling i de enkelte år, altså en mindre-udgift i budgettet. Modsat budgetteres tilbagebetalingen på 4,3 mio. kr. til DSI som en positiv tillægsbevilling, altså en udgift i budgettet. Summen af de to tillægsbevillinger er den reelle påvirkning af budgetterne i de enkelte år, som forventes at være negativ i alle år. Kommunen budgetterer på denne måde med en mindre-udgift i budgettet i de enkelte år, svarende til den nederste linje i tabel 1. Den primære påvirkning i budgettet kommer fra serviceloftet – udgifterne til at betale DSI tilbage (den positive tillægsbevilling) falder under serviceloftet, mens besparelserne (den negative tillægsbevilling) ikke falder herunder (da overførselsindkomster ikke er under serviceloftet).

I sagen der blev fremlagt Beskæftigelsesudvalget, beskriver Brøndby Kommune selv de økonomiske konsekvenser af investeringen således:

Jobcenter Brøndby ansøger om negativ tillægsbevilling på 91.000 kr. til budget 2021 og at budget 2022 og efterfølgende år tilrettes med henholdsvis netto mindreudgift på 32.000 kr. i 2022 og 2023, mindreudgift på 283.000 kr. i 2024, mindreudgift på 582.000 kr. i 2025, og mindreudgift på 146.000 kr. i 2026 samt, at der gives overførselsadgang mellem budgetårene 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 og 2026.[1]

Forebyggende Housing-First-indsats til unge hjemløse og unge i risiko for hjemløshed i Roskilde Kommune

DSI investerede i efteråret 2021 i en indsats til unge i risiko for hjemløshed i Roskilde Kommune. Formålet med indsatsen er, at give de unge en stabil boligsituation og støtte til at komme i uddannelse eller arbejde. Målgruppen for indsatsen er unge i usunde boligsituationer eller med risiko for at udvikle usunde boligsituationer i alderen 17-25 år. Indsatsen giver støtte i en kritisk overgangsfase, som overgangen til egen bolig er for unge i udsatte positioner. Roskilde Kommune anviser samtidig bolig til de unge via den kommunale boliganvisning. Investeringen blev godkendt i oktober 2021 af både Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget i Roskilde Kommune.

Omkostningerne til indsatsen er 4,2 mio. kr., som betales over en treårig periode med start i 2022. Den forventede samlede tilbagebetaling til DSI er 4,7 mio. kr. fordelt over fire år med start i 2023. I eksemplet kalkulerer Roskilde Kommune med, at tilbagebetalingerne til DSI kan finansieres af de effektiviseringsgevinster, som indsatsen forventes at medføre. Fordi det endnu ikke er klarlagt, hvilke budgetter der påvirkes, er der ikke tal på de forventede budgetgevinster.

I sagen der blev fremlagt Økonomiudvalget, beskriver Roskilde Kommune selv de økonomiske konsekvenser af investeringen således:

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen.

Hvis indsatsen når den aftalte effekt, skal der ske en tilbagebetaling af gevinster til Den Sociale Investeringsfond i 2023-2026. Eventuelle tilbagebetalinger vil blive finansieret af de effektiviseringsgevinster, som indsatserne har bidraget til, og vil blive indarbejdet i budget 2023-2026.[2]

[1] https://dagsordener.brondby.dk/vis/pdf/dagsorden/2c41b881-c12e-4b1a-9892-fbd4b599b7ab?redirectDirectlyToPdf=false Punkt 958, side 60.

[2] https://www.roskilde.dk/da-dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/okonomiudvalget/2021-10-13-08-00-4644/  Punkt 368 side 60

Emil Overgaard Bruhn

Emil er konsulent i Den Sociale Investeringsfond.

Telefon: 20 57 49 70
Email: eob@dsi.dk

Hans Henrik Woltmann

Forhenværende investeringschef i Den Sociale Investeringsfond.