Hop til hovedindhold

Ordbog

I ordbogen kan I finde mange af de begreber, I kan møde i arbejdet med sociale investeringer.

ABCDEFG

H

I

J

K

LMNOP

Q

RSTU

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

Vis alle

P

  • Payment by result

    Payment by result er, når en offentlig myndighed betaler for konkrete resultater i stedet for at få leveret en indsats eller aktivitet. Betalingen til leverandøren af indsatsen afhænger dermed af, i hvilken grad de aftalte resultater opnås. Med payment by result påtager leverandøren sig risikoen i stedet for den offentlige myndighed.

  • Pipeline

    Pipeline bruges om en organisations kommende idéer, investeringer og projekter.

  • Progressionsmåling

    En progressionsmåling er et værktøj til at måle den enkelte borgers fremskridt under og efter en indsats. Der måles typisk på flere forskellige indikatorer, som indsatsen menes at kunne påvirke. Psykisk og fysisk helbred, faglige kompetencer og generel trivsel er eksempler på indikatorer, som kan indgå i en progressionsmåling.