Hop til hovedindhold

Ordbog

I ordbogen kan I finde mange af de begreber, I kan møde i arbejdet med sociale investeringer.

ABCDEFG

H

I

J

K

LMNOP

Q

RSTU

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

Vis alle

N

  • Nutidsværdi

    Nutidsværdien er et beregnet tal, der ved at tage højde for en fastsat diskonteringsrente viser, hvor meget en fremtidig betaling eller udgift er værd i dag. Med andre ord tager nutidsværdien højde for, at 100 kroner i dag er mere værd end 100 kroner om et år. Det skyldes, at de 100 kroner i dag kan investeres til en vis risikofri rente og dermed give et afkast i mellemtiden. Nutidsværdien af en flerårig investering er nødvendig at udregne for at bestemme, hvorvidt en investering er rentabel.