Hop til hovedindhold

Værktøjskasse:
Governancestruktur

Governancestruktur

Da der endnu ikke er gennemført mange sociale investeringer i Danmark, er det vanskeligt at pege entydigt på den mest velegnede governancestruktur.

En model, der bliver afprøvet i Aarhus Kommune, er en governancestruktur, der består af en styregruppe og en følgegruppe. Styregruppen tager beslutninger om eventuelle justeringer af betalingsmål og betalingsmodel, mens følgegruppen løbende følger implementeringen af indsatsen, herunder henvisning og visitation til indsatsen samt gennemførsel og besvarelse af evalueringer m.m. Både styre- og følgegruppe mødes ca. to gange årligt. 

Styregruppe

Styregruppen består af repræsentanter på chefniveau fra de involverede parter. 

Følgegruppe

Følgegruppen består af repræsentanter fra det operative niveau, fx den lokale projektleder fra myndighed(er), investor(er), eventuelle eksterne leverandører, evaluator eller videnshuse.

 

 

Vigtige aktører:

Topledelse, ledelse, projektleder, evt. ekstern leverandør og investor