Hop til hovedindhold

Værktøjskasse:
Identifikation af målgruppe

Identifikation af målgruppen

Det er vigtigt, at målgruppen er tydeligt defineret og afgrænset.

Definition af målgruppen

Målgruppen for investeringen skal være klart defineret med inklusions- og eksklusionskriterier, og I skal beskrive målgruppens præcise omfang. Det er en fordel, at målgruppen består af minimum 25 personer eller familier og gerne flere. Det skyldes, at det er vanskeligt at måle og opgøre indsatsens effekter, hvis der er meget få deltagere. Få deltagere vil også øge risikoen for, at uforudsete enkeltstående hændelser - fx at en borger flytter til en anden kommune - får stor indflydelse på investeringsprogrammets udfald.

Henvisning og visitation

Herefter skal I kortlægge, hvordan henvisning og eventuel visitation til indsatsen vil foregå. Hvis indsatsen bliver leveret af en ekstern leverandør, skal I beskrive samarbejdet og ansvarsfordelingen mellem leverandøren og den offentlige myndighed, der bestiller indsatsen, og som har myndighedsansvaret for borgerne. Det er vigtigt at tydeliggøre, hvem der har ansvaret for de enkelte dele - og husk, at fx visitationsansvaret i mange tilfælde skal placeres hos kommunen (eller den ansvarlige myndighed). 

I boksen her på siden kan I se et eksempel på en veldefineret målgruppe for en social investering i Brøndby kommune. TUBA er leverandør af en forebyggende indsats til børn og unge, der er vokset op i hjem med misbrug. 

 

Vigtige aktører:

Ledelse, nøglemedarbejdere med faglig indsigt og ekstern leverandør.