Hop til hovedindhold

Værktøjskasse:
Fase 2 - Design

Når I har afklaret velfærdsudfordring, indsats og projektorganisering for investeringen, kan I gå i gang med at designe den sociale investering.

Sådan designer I en investering

I fase 2 skal I identificere og afgrænse målgruppen for indsatsen, vælge resultatmål, udvikle en betalingsmodel og et evalueringsdesign, og endelig udarbejde en kontrakt. I kan læse mere om de fem trin i fasen i menupunkterne herover.

Generelt om organisering

Projektlederen har en særlig opgave i forhold til at bygge bro mellem indsatsfaglige og økonomiske hensyn. Det er vigtigt, at projektlederen får inddraget de rigtige kompetencer, når der er brug for dem, for eksempel at inddrage de indsatsfaglige i identifikation af målgruppe og valg af resultatmål, økonomer i udvikling af betalingsmodel og jurister i udarbejdelse af kontrakt. 

Der er god erfaring med at forankre projektorganiseringen hos alle involverede parter i den sociale investering, fx ved at sørge for, at frontmedarbejdernes ekspertise inddrages i udviklingen af evalueringsdesign og afgrænsning af målgruppe. 

 

 

 

Faser i en social investering

Opstart

Fase 1 - Opstart

Her skal I identificere og beskrive den velfærdsudfordring, I vil løse, vælge indsats, udvikle business case og fastlægge projektorganiseringen.

Opstart
Design

Fase 2 - Design

Her skal I identificere og afgrænse målgruppen. Vælge resultatmål, udvikle betalingsmodel, lave evalueringsdesign og kontrakt.

Design
Implementering

Fase 3 - Implementering

Governancestruktur, opfølgning og justering

Implementering