Værktøjskasse:

Udvikling af business case 

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Udvikling af business case

Når I har identificeret en velfærdsudfordring og matchende indsats, skal I udarbejde en foreløbig business case. Business casen skal hjælpe jer til at vurdere, om indsatsen indeholder et investeringspotentiale.

Hvad er en business case? 

Business casen er jeres værktøj til at finde ud af om indsatsen kan betale sig. Når man laver en business case sammenholder man udgifter med potentielle gevinster ved en indsats.

Beregning af omkostninger og gevinster

For at vurdere investeringspotentialet skal I opgøre de potentielle økonomiske effekter, indsatsen kan have på målgruppens fremtidige forbrug af offentlige ydelser. Disse sammenlignes med det forbrug af offentlige ydelser, som målgruppen vil have, hvis indsatsen ikke bliver iværksat. Forskellen på de to bundlinjer er gevinsten for de berørte offentlige myndigheder.

I vurderer altså investeringspotentialet ved at holde gevinsten op mod omkostningerne til indsatsen. På den baggrund kan I beslutte, om I vil gå videre med at udvikle en social investering.

SØM er Socialstyrelsens model til at udregne en business case. SØM-beregninger kan være et godt udgangspunkt for i at identificere relevante gevinster og kan udgøre en indledende business case. I kan finde et link til SØM her på siden. 

Vigtige aktører:

Ledelse samt nøglemedarbejdere med faglig og økonomisk indsigt.