Værktøjskasse:

Udvikling af business case 

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Udvikling af business case

Når velfærdsudfordringen og den matchende indsats er identificeret, skal der udarbejdes en foreløbig business case. Den skal hjælpe med at vurdere, om indsatsen indeholder et investeringspotentiale. Her kan du finde et eksempel på en konkret business case for Den Sociale Investeringsfonds investering i Holbæk Kommune, der har til formål at hjælpe psykisk sårbare voksne i beskæftigelse.

Hvad er en business case? 

Business casen er et værktøj til at finde ud af om indsatsen kan betale sig. Når man laver en business case sammenholder man udgifter med potentielle gevinster ved en indsats.

Beregning af omkostninger og gevinster

For at vurdere investeringspotentialet skal man opgøre de potentielle økonomiske effekter, indsatsen kan have på målgruppens fremtidige forbrug af offentlige ydelser. Disse sammenlignes med det forbrug af offentlige ydelser, som målgruppen vil have, hvis indsatsen ikke bliver iværksat. Forskellen på de to bundlinjer er gevinsten for de berørte offentlige myndigheder.

Man vurderer altså investeringspotentialet ved at holde gevinsten op mod omkostningerne til indsatsen. På den baggrund kan det besluttes, om man vil gå videre med at udvikle den konkrete sociale effektinvestering. Hvis man samarbejder med en investor, der har erfaringer med sociale effektinvesteringer, har de ofte den nødvendige viden og de rette kompetencer til at udarbejde en business case til indsatsen.

SØM er Socialstyrelsens model til at udregne en business case. SØM-beregninger kan være et godt udgangspunkt for i at identificere relevante gevinster og kan udgøre en indledende business case. I kan finde et link til SØM her.