Værktøjskasse:

Projektorganisering

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Projektorganisering

Alt efter om der en ekstern leverandør af indsatsen, er der som minimum to eller tre organisationer involveret i udviklingen af en social effektinvestering. I Danmark er det typisk investoren, som er den drivende part, der samler input fra myndighed og leverandør og samler det hele i en kontrakt.

I hver enkelt organisation er der behov for en projektleder, der fungerer som koordinator og kontaktperson for de andre organisationer. Projektlederen har til opgave at bygge bro mellem indsats- og økonomifagligheden, hvilket er nødvendige kompetencer for både myndighed og leverandør.

Udover projektlederen vil der både for myndigheden og leverandøren være behov for følgende typer at medarbejdere i en projektgruppe:

Fagprofessionelle

Har indblik i den konkrete udfordring og indsats, og er derfor nødvendige i arbejdet med at definere målgruppen, opstille resultatmål og vurdere målenes succesrater.

Økonomifaglige

Har adgang til vigtige økonomidata og kan bidrage til udvikling af business cases og betalingsmodeller. Kan for eksempel være ansatte i kommunens eller regionens økonomiafdeling.