Sociale investeringer i flerårsaftale for Kriminalforsorgen

I den nye flerårsaftale for Kriminalforsorgen for 2022-2025 skal det afsøges, om sociale investeringer kan bruges i arbejdet med et liv uden kriminalitet.

Af

Publiceret

Teksten hører hjemme under punktet om “Bedre forudsætninger for et liv uden kriminalitet”, som bl.a. handler om at give indsatte bedre mulighed for at bryde den kriminelle løbebane efter endt afsoning:

Kriminalforsorgen skal desuden afsøge mulighederne for at bruge sociale investeringer i
flerårsaftaleperioden.

Aftale om Kriminalforsorgens økonomi 2022-2025

Desuden skal Kriminalforsorgen også lave en samlet strategi for samarbejde med civilsamfundet for at styrke samspillet med sektoren. 

Læs aftalen her