Social investering i familiebehandling til udsatte familier i Vejle Kommune

Ny investering i familiebehandling skal øge trivsel og udvikling i udsatte familier med anden etnisk baggrund end dansk.

Af

Publiceret

Den Sociale Investeringsfond og Vejle Kommune har indgået aftale om en social investering i familiebehandling, som den private leverandør Memox skal leverere.

Den sociale investering i Vejle Kommune har til formål at øge trivslen og udviklingen i udsatte familier med anden etnisk baggrund end dansk, med henblik på at stabilitet i børnenes opvækst og på sigt reducere behovet for hjælp i form af f.eks. støttetimer og anbringelser.

Kommunen benytter Memox som leverandør til indsatsen hos de 25 familier, som skal visiteres til indsatsen i perioden 2022-2024.

Partnerskabet giver os dels mulighed for at sætte gang i mere indsatstung hjælp end vi normalt ville gøre, og dels er det med effektmålingen og betalingsmodellen en rigtig god øvebane til at blive endnu dygtigere til at vurdere langsigtede effekter af vores indsatser.

Anette Ravn Olsen
Chef for Familie & Forebyggelse i Vejle Kommune

Indsatsen evalueres af SUS, som efterfølgende indsamler erfaring af effekten fra indsatsen hos familierne.

Læs mere om investeringen.