Signifikant merbeskæftigelse i Viborg og Herning

Skrevet af

Mads Ted Drud-Jensen.

I den sociale investering i Viborg og Herning med DRC Dansk Flygtningehjælp og Poul Due Jensens fond er der opnået flotte effekter på beskæftigelse af ikke-vestlige indvandrere.

En central del af sociale investeringer er dokumentation af resultater som grundlag for betaling. Derfor har vi foretaget flere analyser som en del af udviklingsprojektet. COWI har bl.a. udarbejdet en registerbaseret effekt-analyse, hvor deltagernes beskæftigelsesgrad to måneder efter endt indsats sammenlignes med en kontrolgruppe.

Det er spændende læsning. Heldigvis viser analysen en signifikant merbeskæftigelse for de borgere, der har været en del af projektets beskæftigelsesindsats:

  • 35 % af deltagerne var i ordinær beskæftigelse (i større eller mindre grad) to måneder efter deltagelse i projektet mod 17 % af kontrolgruppen
  • 27 % af deltagerne var selvforsørgende eller under uddannelse 2 måneder efter deltagelse i projektet mod 13 % af kontrolgruppen.

Den dokumenterede merbeskæftigelse ligger til grund for den igangværende samfundsøkonomiske analyse af gevinsterne ved indsatsen. Det er vores forhåbning, at disse analyser kan udgøre grundlaget for fastlæggelse af resultatbetaling for en lignende fremtidig indsats inden for rammerne af en social investering.

Læs effektanalyse

Mads Ted Drud-Jensen

Mads er seniorrådgiver i DRC Dansk Flygtningehjælp og arbejder på investeringen om Beskæftigelse til ikke-vestlige indvandrere/SIB Social Investment Bond / Social Inklusion og Beskæftigelse.

Telefon: 33 73 50 00
Email: mads.drud-jensen@drc.ngo