Rådet for Sociale Investeringer laver call på tre millioner kroner per projekt

Rådet for Sociale Investeringer laver call efter leverandører, som skal byde ind med, hvordan man giver borgere med psykisk sygdom en bedre hverdag. Løsningen skal sættes op som en social investering og investeringsrammen er 3 millioner kroner per projekt.

Af

Publiceret

Pressemeddelelse: 

Rådet for Sociale Investeringer ønsker at gennemføre sociale effektinvesteringer i op til tre indsatser fra tre forskellige leverandører, som understøtter Aarhus Kommunes målsætning om en bedre hverdag for borgere med psykisk sygdom. Rådet indkalder derfor forslag til indsatser, som både kan skabe positive forandringer for borgerne i målgruppen og på sigt nedbringe de kommunale udgifter. 

Gennem de senere år er stadig flere borgere diagnosticeret med psykisk sygdom, og der ses en større kompleksitet i deres udfordringer. Indlæggelserne på de psykiatriske afdelinger er desuden blevet forkortet og i højere grad gjort ambulante. Aarhus Kommune oplever herved en øget tilgang af borgere med psykisk sygdom, der har større behov for støtte som følge af mere komplekse problemstillinger. Kun hver tredje person med en psykisk sygdom er i beskæftigelse, og personer med en psykisk sygdom har et lavere uddannelsesniveau end befolkningen generelt. Dette er en særskilt udfordring, da uddannelse og job ofte øger livskvaliteten for hovedparten af de borgere, der udfordres af psykisk sygdom eller sårbarhed.

På den baggrund laver Rådet for Sociale Investeringer et call og opfordrer alle potentielle leverandører -organisationer, socialøkonomiske virksomheder, forvaltninger m.v. inden for området til at fremsende idéer og forslag til nye indsatser, der kan give borgere i Aarhus med psykisk sygdom en bedre hverdag. Der er fastlagt en investeringsramme på 3 mio. kr. pr. projekt.

Nærmere information om call’et kan findes her. 

I kan læse mere om Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune her

Forslag til nye indsatser sendes til [email protected] senest den 15. december 2021.