Philip Rau-Andersen

Kommunikationsstudent i Den Sociale Investeringsfond.

Telefon: 21 13 61 83
Email: pra@dsi.dk
Philip Rau-Andersen

Sociale investeringer kan afhjælpe den pressede økonomi på socialområdet i Aarhus Kommune

Sociale investeringer kan være med til at løse nogle af de økonomiske udfordringer, Aarhus Kommune har på socialområdet, og samtidig bidrage til udvikling af nye, innovative indsatser til gavn for borgere med komplekse, sociale problemer. Der er allerede igangsat en række indsatser, men markedet skal modnes mere, hvis potentialet for sociale investeringer skal indfries, mener […]

Publiceret 12. maj 2023

Sociale investeringer muliggør udviklingen af helhedsorienterede indsatser til unge i hjemløshed

Aarhus Kommune har igangsat en social investering målrettet unge i hjemløshed, hvor kommunen kører i to spor og både tilbyder de unge en bolig- og en beskæftigelsesrettet indsats.

Publiceret 27. april 2023

Social investering i anbragte børns skolegang giver bedre samarbejde i Aarhus kommune

Der er fremtidsperspektiver i at køre indsatser som Lær for Livet som en social effektinvestering. Det siger Christina Voigt, der er konsulent i Aarhus Kommune. En af årsagerne er, at det er med til at formalisere et samarbejde på tværs af Aarhus Kommunes magistratsafdelinger og med eksterne partnere.

Publiceret 1. marts 2023

Det har været en succes rent livskvalitetsmæssigt for mange af de unge

Roskilde Kommune er udfordret af, at flere unge står på kanten af hjemløshed. Ofte er det kendetegnet for de unge, at de udover at være i en usund boligsituation kæmper med andre bagvedliggende, psykiske eller fysiske udfordringer, såsom stofafhængighed, manglende nære relationer eller noget tredje. Med den sociale investering ”Et hjem fører til uddannelse” vil Roskilde Kommune hjælpe de unge med at få skabt en stabil livssituation gennem Housing First-indsatser.

Publiceret 26. januar 2023

Der er store potentialer og økonomiske perspektiver i at se sociale indsatser som investeringer, der giver en gevinst, frem for at se dem som rene udgifter

Viceadministrerende direktør i Danmarks Almene Boliger (BL), Solveig Råberg Tingey, mener, at sociale effektinvesteringer kan bidrage til en social bæredygtig byudvikling og være med til at løfte mange af de store, sociale udfordringer, vi har i samfundet.

Publiceret 16. januar 2023