Mads Ted Drud-Jensen

Mads er seniorrådgiver i DRC Dansk Flygtningehjælp og arbejder på investeringen om Beskæftigelse til ikke-vestlige indvandrere/SIB Social Investment Bond / Social Inklusion og Beskæftigelse.

Telefon: 33 73 50 00
Email: mads.drud-jensen@drc.ngo
Mads Ted Drud-Jensen

Signifikant merbeskæftigelse i Viborg og Herning

I den sociale investering i Viborg og Herning med DRC Dansk Flygtningehjælp og Poul Due Jensens fond er der opnået flotte effekter på beskæftigelse af ikke-vestlige indvandrere.

Publiceret 18. januar 2023

Dagbog december 2021: socialrådgivere og sociale investeringer

Onsdag d. 17. november var vi til Socialrådgiverdage i Nyborg og holde oplæg om vores beskæftigelsesindsats og om at arbejde med sociale investeringer. Interessen og nysgerrigheden var stor – både ift. hvordan vi arbejder beskæftigelsesrettet med projektets målgruppe og ift. de sociale investeringsmodeller, som der endnu ikke er den store erfaring med.

Publiceret 17. december 2021

Dagbog november 2021: inspiration og viden

Sociale investeringer er en ny måde at arbejde og tænke på, og derfor har seniorrådgiver Mads Ted Drud-Jensen søgt inspiration og råd både i Danmark og Sverige.  At udvikle et socialt investeringsprogram er spændende, men også komplekst. Derfor udveksler og videndeler vi undervejs. Jeg har haft møde med Dorthe Norman, der er projektleder for sociale […]

Publiceret 2. november 2021

Dagbog oktober 2021: selvforsørgende

Her står jeg sammen med Hassan. Hassan er en stolt mand, han har nemlig fået job, og ikke nok med det – han er blevet selvforsørgende!Hassan har ikke været i job siden 2012 – men er nu igen på arbejdsmarkedet. Hassan er glad, og det er jeg også. Hassan er blevet selvforsørgende, efter at have […]

Publiceret 2. november 2021

Dagbog august 2021

Tanja Røn Kloster, beskæftigelsesfaglig projektkonsulent hos DRC Integration Hvad har alt det her gode tøj at gøre med en beskæftigelsesindsats og DRC Integration ???Ret meget faktisk ! Vi har bedt lokal samfundet om hjælp i form af tøjdonationer, og fået super flot respons! Det betyder at vores projektdeltagere kan få sig noget nyt (genbrugs) tøj.Allerede […]

Publiceret 28. august 2021