Hop til hovedindhold

Ordbog

I ordbogen kan I finde mange af de begreber, I kan møde i arbejdet med sociale investeringer.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

Vis alle

S

 • Sekundærer betalingsmål

  Sekundærer betalingsmål er resultater, som myndigheden også ønsker at forbedre, men som afdækker en anden dimension af programmets formål.

 • Silotænkning

  Når opdeling af velfærdsområder og ansvar på tværs skaber strukturelle barrierer for tværfagligt samarbejde. Det kan både være internt og på tværs af det kommunale, regionale og statslige niveau.

 • Skal-opgaver

  En hjælp eller ydelse som myndighederne er forpligtet til at tilbyde borgerne.

 • Social impact

  At noget har en ”social impact”, er et udtryk for, at det medfører en væsentlig positiv ændring inden for socialområdet.

 • Social return on investments

  Ved at benytte social return on investments, tager man højde for faktorer, der traditionelt set ikke medregnes når en investering evalueres. Det kan for eksempel være socioøkonomiske og miljømæssige faktorer. Kravet til det finansielle afkast kan derfor være lavere, da det ikke er det eneste, der vægtes i investeringen.

 • Sociale effektinvesteringer

  Inspireret af social impact bonds er sociale effektinvesteringer kendetegnet ved, at en eller flere eksterne investorer stiller kapital til rådighed for, at offentlige myndigheder kan igangsætte velfærdsindsatser. Myndighederne betaler først, hvis indsatsen indfrier en række på forhånd aftalte mål for sociale forandringer og/eller budgetøkonomiske gevinster. Lykkes indsatsen, betaler myndighederne pengene tilbage til investoren samt en risikopræmie.

 • Sociale investeringsprogrammer

  Sociale investeringsprogrammer har til formål at løse velfærdsudfordringer ved at levere en indsats, som øger trivslen for en målgruppe af borgere og samtidig fører til en økonomisk gevinst hos myndighederne. Mennesker der trives bedre, har mindre brug for hjælp fra det offentlige, deraf både en menneskelig og samfundsøkonomisk gevinst, også kendt som en dobbelt bundlinje.

 • Socialøkonomisk virksomhed

  En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, som tjener penge på markedsvilkår, men bruger sit overskud på at skabe positive sociale ændringer i samfundet.

 • Standardafvigelse

  Standardafvigelse er et statistisk begreb, der beskriver spredningen i et datasæt. Hvis den gennemsnitlige afvigelse fra gennemsnittet er stor, siges spredningen at være høj og dermed er der en høj standardafvigelse i dataen. Et eksempel kan være to datasæt bestående af henholdsvis [10,15,20,25,30] og [18,19,20,21,22]. Begge datasæt har et gennemsnit på 20, men det første datasæt har en større spredning og dermed en højere standardafvigelse.

 • Styregruppe

  Governance i investeringerne håndteres gennem styreguppen. Styregruppen består af ledende repræsentanter fra de forskellige parter i investeringen, som styrer og overvåger investeringens performance.

 • Succesrate

  Forventningen til en indsats resultat. Det kan for eksempel være, at X% af målgruppen gennemfører indsatsen, at X% af målgruppen oplever øget trivsel eller, at X% kommer i ordinær beskæftigelse.