Hop til hovedindhold

Ordbog

I ordbogen kan I finde mange af de begreber, I kan møde i arbejdet med sociale investeringer.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

Vis alle

O

 • Obligation (bond)

  En obligation er et gældsbrev, hvor en investor låner penge til en låntager som typisk er en virksomhed, stat eller realkreditinstitut. Låntageren (udstederen) forpligter sig til at betale en fastlagte rente og betale lånet tilbage til investoren over en på forhånd aftalt årrække (obligationens løbetid). Der findes to overordnede typer af obligationer: Stående lån og lån med afdrag. Ved et stående lån får investoren udbetalt en løbende rente, men modtager først det investerede beløb på udløbstidspunktet. Ved et lån med afdrag, får investoren løbende udbetalt både renter og afdrag.

  På trods af at ”bond” indgår i ”social impact bond”, er der typisk ikke tale om samme slags instrument. Under social impact bonds er tilbagebetalingen afhængig af opnåelsen af resultater, hvorimod betalingen er fastlagt på forhånd ved almindelig obligationer.  

 • OPP

  Et offentligt-privat partnerskab (OPP) er en type af samarbejde mellem en offentlig myndighed og en privat aktør. Samarbejdet er kendetegnet ved, at den private aktør ikke bare leverer en indsats, men driver den. For eksempel hvis en privat aktør driver et herberg eller står for det kommunale misbrugscenter.

 • Outcomefond/resultatbetalingsfond

  Outcomefonde gør det muligt at dele finansieringen af indsatser mellem forskellige offentlige myndigheder. Tilgangen er anvendt med succes i både Finland og England til at udbrede tværgående indsatser, som skaber økonomiske gevinster på tværs af myndigheds- og/eller forvaltningsgrænser. Outcomefonde er velegnede til at løse velfærdsudfordringer, der går på tværs af for eksempel kommune og stat eller region og kommune.