Hop til hovedindhold

Ordbog

I ordbogen kan I finde mange af de begreber, I kan møde i arbejdet med sociale investeringer.

ABCDEFG

H

I

J

K

LMNOP

Q

RSTU

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

Vis alle

L

 • Likvide investeringer

  Likvide investeringer er investeringer, der hurtigt kan konverteres til penge. Det kan for eksempel være aktier, valuta og obligationer.

 • Likviditet

  Likviditet bruges om en organisations beholdning af penge og midler, som let kan omsættes til penge.

 • Livscyklus undersøgelse

  En livscyklus undersøgelse bruges til beskrive, hvordan et typisk liv for en socialt udsat gruppe udfolder sig. Formålet med en sådan undersøgelse er at finde de steder i livet, hvor en intervention giver mest mening i forhold til at skabe en positiv livsændring.

 • Lokale investeringspuljer

  Kommuner og regioner kan lave lokale investeringspuljer, som gør det muligt at foretage interne investeringer på tværs af forvaltningsgrænser. Et eksempel er Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune, som kan igangsætte sociale effektinvesteringer, der skal supplere sociale indsatser i kommunen. En investeringspulje skal i denne sammenhæng, forstås som en pulje der arbejder med investeringer hvor det er forventningen, at investeringen skal tilbagebetales og dermed ikke en klassisk uddeling af puljer.

 • Lån

  En anden tilgang til sociale investeringer er lån til velfærdsleverandører, der driver indsatser med dokumenterede sociale og økonomiske effekter. Lånene kan for eksempel gå til kapacitetsopbygning og skalering af indsatserne gennem sociale investeringer, så effektive indsatser udbredes til gavn for flere.