Hop til hovedindhold

Ordbog

I ordbogen kan I finde mange af de begreber, I kan møde i arbejdet med sociale investeringer.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

Vis alle

F

 • Family office

  Et family office er en privat formueforvalter, som forvalter meget velhavende familiers formuer med henblik på at øge formuerne.

 • Filantropisk fond

  En filantropisk fond er en paraplybetegnelse for forskellige fondskonstruktioner, som har det tilfælles, at de uddeler midler til velgørende og almennyttige formål. Eksempler på forskellige typer af fonde er erhvervsdrivende fonde, almene fonde og fondslignende foreninger. For en præcis definition af de forskellige fondstyper se her.

 • Forandringsteori

  En forandringsteori er en teori eller hypotese om, hvordan en indsats forventes at virke. En forandringsteori forsøger at skabe klarhed om, hvordan man når fra aktiviteter til resultater. Det gøres ved at kortlægge de kausale og logiske sammenhænge mellem hver enkelt aktivitet og de forventede resultater, både på kort og lang sigt.

 • Frafaldsprocent (drop-out rate)

  Frafaldsprocenten er andelen af deltagere, der ikke gennemfører et indsatsforløb. Det er vigtigt at tage højde for frafaldsprocenten i payment-by-result kontrakter, da indsatsens succesrate ofte er baseret på dem der gennemfører indsatsen. Hvis man regner succesraten på alle der er visiteret til indsatsen, dvs. uden at tage højde for frafald, vil man ofte overestimere antallet der opnår målene.

 • Fund of Funds

  Fund of funds er en investeringsstrategi, hvor en fond investerer i andre fonde, i stedet for at investere direkte i aktier, obligationer eller andre aktiver.

 • Følsomhedsanalyse

  En følsomhedsanalyse bruges til at bestemme, hvor følsom en investering eller værdiansættelse er for ændringer i forudsætningerne. Man kan for eksempel analysere på, hvad det betyder for en investering, hvis færre eller flere opnår de aftalte resultater. Ved at analysere på de forskellige udfald for de aftalte resultater kan man belyse, hvor de største risici i investeringer er.