Sociale investeringer i Danmark

På kortet kan I se sociale investeringer, der er eller har været i gang i Danmark. Overblikket indeholder sociale investeringer, hvor der indgår en eller flere eksterne investorer.

Aarhus

Bekæmpelse af ungdomshjemløshed

Investering i en udbredelse af Housing First-tilgangen til de mest udsatte unge hjemløse i Aarhus Kommune, der bor på herberg, og unge hjemløse, såkaldt sofasovere, hvis udfordringer rækker ud over manglen på bolig, i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune, Hjem til Alle-alliancen, Bikubenfonden og Den Sociale Investeringsfond.

Aarhus

Behandling af voldsudsatte familier

Investering i en familieorienteret voldsindsats til voldsudsatte familier i Aarhus Kommune, hvor både voldsudøveren, deres voldsudsatte partner og børn får specialiseret psykologbehandling, i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, civilsamfundsorganisationen Dialog Mod Vold, Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune og Den Sociale Investeringsfond.

Brøndby

Specialiseret hjælp til børn og unge fra familier med misbrug

Investering i specialiseret terapi og rådgivning til børn og unge, der er belastet af en opvækst i en familie med misbrug, i samarbejde med Brøndby Kommune, civilsamfundsorganisationen TUBA og Den Sociale Investeringsfond.

Ballerup

Beskæftigelse af mennesker med autisme

Investering i samarbejde mellem Ballerup Kommune, Specialisterne og Den Sociale Kapitalfond, der har til formål at få flere borgere med autismediagnose i arbejde.

Aalborg

Beskæftigelse af psykisk sårbare mennesker

Investering om at få flere psykisk sårbare ledige i uddannelse eller beskæftigelse i et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Fokus Folkeoplysning, Det Obelske Familiefond og Den Sociale Kapitalfond.

Herning

Beskæftigelse af ikke-vestlige indvandrere

Et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp, Viborg og Herning Kommune og Poul Due Jensens Fond som gennem to år skal udvikle og dokumentere en ny social investeringsmodel i et særligt forløb tilrettelagt mennesker med ikke-vestlig baggrund og lang ledighed i bagagen.

København

Forebyggelse og behandling af stress

Den Sociale Investeringsfond har gennem et lån investeret i Fonden Mental Sundhed med henblik på at udbrede det evidensbaserede stressbehandlingstilbud Åben og Rolig til flere af landets kommuner.

Aarhus

Forebyggelse af senkomplikationer af type-2 diabetes

Den Sociale Investeringsfond og Rådet for Sociale Investeringer har i alt investeret 13,3 millioner kroner i indsatsen, som Aarhus Kommune skal levere.

Roskilde

Udsatte unge med ustabil boligsituation

Den Sociale Investeringsfond og Roskilde Kommune har indgået en aftale om indsatser der skal få unge med en ustabil boligsituation væk fra offentlig forsørgelse.

Frederiksberg

Ledige i varig beskæftigelse

Den Sociale Kapitalfond, Frederiksberg Kommune og Marselisborg har indgået aftale, der skal få 50 ledige i langvarig, ordinær beskæftigelse.

Ikast-Brande

Housing First til hjemløse

Ikast-Brande Kommune og Den Sociale Investeringsfond har indgået aftale om en investering i Housing First til hjemløse.

Rudersdal

Evidensbaseret stressbehandling

Rudersdal Kommune og Den Sociale Investeringsfond har indgået aftale om en social investering i evidensbaseret stressbehandling. Aftalen varer op til fire år og Fonden Mental Sundhed leverer indsatsen “Åben og Rolig”.

Aarhus

Anbragte og udsatte børns læring

Rådet for Sociale Investeringer, Den Sociale Investeringsfond og Aarhus Kommune har indgået aftale om investering i anbragte og udsatte børns skolegang. Lauritzen Fonden stiller underskudsgaranti og Lær for Livet er leverandør.

Norddjurs

Ledige med psykiske udfordringer

Den Sociale Kapitalfond EFFEKT, Norddjurs Kommune og SundInvest indgår aftale om program til ledige med psykiske udfordringer.

Vejle

Intensiv familiebehandling

Den Sociale Investeringsfond og Vejle Kommune har indgået samarbejde om intensiv familiebehandling til udsatte familier. Memox er leverandør.

Kolding

Ledige i udsatte boligområder

Den Sociale Kapitalfond, Landsbyggefonden, Kolding Kommune, den boligsociale helhedsplan Byliv Kolding, der er forankret i byens almene boligforeninger samt Marselisborg som ekstern leverandør er gået sammen i en social investering i beskæftigelse til udsatte ledige.

Aarhus

Tidlig og helhedsorienteret indsats til unge

Rådet for Sociale Investeringer har i samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune igangsat en social investering, der har til formål at forbedre udsatte unges trivsel.

Aarhus

Beskæftigelse af unge med psykiske udfordringer

Rådet for Sociale Investeringer er gået sammen med Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune i en social investering, hvor målet er at give unge med psykiske vanskeligheder fodfæste på arbejdsmarkedet og i livet.

Aarhus

Beskæftigelse og uddannelse af udsatte borgere med psykisk sygdom

Rådet for Sociale Investeringer har i samarbejde med IPSCenter Danmark, SIND Erhverv og Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune indgået en social investering, der har til formål at få flere udsatte borgere med en psykisk sygdom på kontanthjælp i enten beskæftigelse eller uddannelse.

Holbæk

Langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet for borgere på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb

Et partnerskab mellem Den Sociale Kapitalfond Effekt, Holbæk Kommune og Marselisborg skal sikre borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Randers

Beskæftigelse af borgere bosat i boligområder omfattet den boligsociale helhedsplan

Den Sociale Kapitalfond Effekt er gået sammen med Randers Kommune og Marselisborg om projekt “En ny start for flere”, der har til formål at få borgere, der oplever, at vejen fra ledighed til arbejde er svær, i beskæftigelse.

Hillerød

Langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet for borgere på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb

Den Sociale Kapitalfond Effekt har i samarbejde med Hillerød Kommune og Marselisborg indgået en social investering, der skal sikre, at borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb raskmeldes og efterfølgende opnår en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hedensted

Langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet for borgere på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb

Den Sociale Kapitalfond Effekt har i samarbejde med Hedensted Kommune og Marselisborg indgået en social investering, der skal sikre, at borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb raskmeldes og efterfølgende opnår en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Norddjurs

Sygemeldte borgere med arbejdsskader

Den Sociale Kapitalfond EFFEKT, Norddjurs Kommune og SundInvest indgår aftale om en indsats, der tager hånd om sygemeldte borgeres udfordringer med arbejdsskader.

Aarhus

Flere kloge hænder i Aarhus

Mistrivsel blandt unge og rekrutteringsudfordringer på velfærdsområderne er to store samfundsudfordringer, som et nyt projekt vil finde løsninger på. Her tilbydes en tidlig og proaktiv trivselsindsats til eleverne på SOSU Østjylland.

Haderslev

Langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet for borgere på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb

Den Sociale Kapitalfond Effekt har i samarbejde med Haderslev Kommune og Marselisborg indgået en social investering, der skal hjælpe borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb til at blive raskmeldt og efterfølgende sikre en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Brøndby

Langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet for borgere på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb

Den Sociale Kapitalfond Effekt har i samarbejde med Brøndby Kommune og Marselisborg indgået en social investering, der skal hjælpe borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb til at blive raskmeldt og efterfølgende sikre en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Egedal

Langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet for borgere på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb

Den Sociale Kapitalfond Effekt har i samarbejde med Egedal Kommune og Marselisborg indgået en social investering, der skal hjælpe borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb til at blive raskmeldt og efterfølgende sikre en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Albertslund

Social effektinvestering skal sikre en stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet for udvalgte borgere

Den Sociale Kapitalfond Effekt har i samarbejde med Albertslund Kommune og Marselisborg indgået en social investering, der skal styrke Albertslund Kommunes arbejder med borgere, der pendler mellem forsørgelsesydelser med det formål, at de bliver selvforsørgende. Det vil man gøre ved at tildele hver borger en personlig jobrådgiver, som vil følge borgeren i hele projektperioden. Aktiviteter gennemføres individuelt ud fra borgerens behov, baseret på en individuel, konkret vurdering af borgerens samlede livssituation.

Viborg

Investering i boligsocial indsats i Viborg Kommune

Den Sociale Investeringsfond har i samarbejde med Viborg Kommune, Poul Due Jensens Fond og Landsbyggefonden indgået en social investering, der skal gøre vejen til den rette støtte kortere og nemmere for udsatte borgere i udvalgte boligområder i Viborg Kommune. Indsatsen skal styrke borgernes beskæftigelse, uddannelse og livschancer, og øge sammenhængskraften og medborgerskabet i områderne.

Holbæk

Social effektinvestering skal hjælpe psykisk sårbare borgere i beskæftigelse

Holbæk Kommune og Den Sociale Investeringsfond er gået sammen om at etablere en ny tværfaglig beskæftigelsesindsats for psykisk sårbare borgere i Holbæk Kommune. I indsatsen kombineres en psykologbaseret- og en beskæftigelsesrettet indsats, som skal sikre langvarig virkning.

Slagelse

Beskæftigelse for psykisk sårbare borgere i Slagelse Kommune

Den Sociale Investeringsfond har i samarbejde med Slagelse Kommune og SundInvest indgået en social investering, der har til formål at hjælpe psykisk sårbare borgere i beskæftigelse ved at tilbyde dem et helhedsorienteret forløb, der både giver dem den nødvendige jobrådgivning og samtidig tager hånd om deres psykiske udfordringer.