Housing First til unge hjemløse i Aarhus

Den Sociale Investeringsfond, Rådet for Sociale Investeringer, Aarhus Kommune og Bikubenfonden er gået sammen en social investering i unge hjemløse i Aarhus, som skal have hjælp gennem Housing First.

Formål med investeringen

Aarhus Kommune har en særlig udfordring i forhold til unge hjemløse og er den by i Danmark med relativt flest unge hjemløse, sammenlignet med indbyggertallet. Derfor har byrådet defineret en målsætning om at halvere antallet af unge hjemløse mellem 18-24 år på 5 år – fra 172 i 2019 til maksimalt 86 i 2024.

Sådan er investeringen bygget op

Investeringen er delt op i to indsatser. Den ene indsats er målrettet de mest udsatte unge hjemløse, mens den anden er målrettet mindre udsatte unge hjemløse, der er tættere på fast bolig. I begge investeringer er målet, at de unge skal væk fra herberg og i egen bolig, og at de skal komme tættere på, eller i gang med beskæftigelse eller uddannelse. Samtidig er det målet, at de unges livsmestring øges – så de på sigt bliver i stand til at mestre eget liv og stå på egne ben.

Tidlig og intensiv beskæftigelsesrettet indsats

Kontrakt

2021 – November til januar (Fase 2)

Indgåelse af kontrakt om sociale investering i unge hjemløse i Aarhus via Housing First

Visitation og boliger

2021 – januar til september

Forberedelse til at indsatsen kan blive tilbudt unge hjemløse

Status: 12 mdr.

2022 – August (fase 3)

1. måling af indsats effekt på de unge

Status: 18 mdr.

2023 – februar (fase 3)

2. måling af indsats effekt på de unge

Status: 24 mdr.

2023 – august (fase 3)

3. måling af indsats effekt på de unge

Status: 36 mdr.

2024 – august (fase 3)

4. måling af indsats effekt på de unge

Status: 48 mdr.

2025 – august

5. måling af indsats effekt på de unge

Fakta – tidlig og beskæftigelsesrettet indsats

Investeringen i tal

Investeringens varighed

3 år, 4 års tilbagebetaling

Investeret beløb

7 millioner kroner

Antal unge i indsatsen

Cirka 45

Involverede parter

Målgruppe

18-29-årige hjemløse eller i akut risiko for hjemløshed

Investorer

Den Sociale Investeringsgfond, Rådet for Sociale Investeringer, Bikubenfonden

Leverandør

Aarhus kommune

Myndighed

Aarhus kommune

Rådgivere

Hjem til Alle

Investeringsmodel

Outcomefond

Intensiv støtteindsats målrettet de mest udsatte unge hjemløse

Kontrakt

2021, November til januar (Fase 2)

Indgåelse af kontrakt om sociale investering i unge hjemløse i Aarhus via Housing First

Visitation og boliger

202, januar til september

Forberedelse til at indsatsen kan blive tilbudt unge hjemløse

Status: 12 mdr.

2022, August (fase 3)

1. måling af indsats effekt på de unge

Status: 18 mdr.

2023, februar (fase 3)

2. måling af indsats effekt på de unge

Status: 24 mdr.

2023, august (fase 3)

3. måling af indsats effekt på de unge

Status: 36 mdr.

2024, august (fase 3)

4. måling af indsats effekt på de unge

Status: 48 mdr.

2025, august

5. måling af indsats effekt på de unge

Fakta – intensiv støtte-indsats målrettet de mest udsatte unge hjemløse

Investeringen i tal

Investeringens varighed

3 år, 4 års tilbagebetaling

Investeret beløb

16 millioner kroner

Antal unge

10-12 årligt

Involverede parter

Målgruppe

18-29-årige, der sover på gaden eller herberger og har mistet kontakten til det kommunale system mere generelt.

Investorer

Den Sociale Investeringsfond, Rådet for Sociale Investeringer, Bikubenfonden

Leverandør

Aarhus kommune

Myndighed

Aarhus kommune

Rådgivere

Hjem til Alle

Investeringsmodel

Outcomefond