Healthier Devon: Forebyggelse af type-2 diabetes i England

Healthier Devon er en investering i forebyggelse af type-2 diabetes blandt de 40 pct. dårligst stillede englændere i Devon. Investeringen har til formål at skabe en vedvarende livsstilsændring hos borgere, så færre udvikler type-2 diabetes og senkomplikationer forbundet med type-2 diabetes.

Af

Publiceret

Hvad kan vi lære af investeringen?

Investeringen er et eksempel på, hvordan man strukturerer sundhedsfremmende investeringer og specifikt investeringer målrettet udvikling af type-2 diabetes.

Nøglefakta

Investeringen i tal

Udfordring

Et stigende antal borgere udvikler type-2 diabetes, som både forringer den enkeltes livskvalitet og har store økonomiske omkostninger, fx høje sundhedsudgifter til håndtering af senkomplikationer.

Målgruppe

3.500 voksne i risiko for type-2 diabetes med fokus på den 40 % dårligst stillede population.

Investeringssum

1,05 millioner pund.

Tidshorisont

Juni 2018 og seks år frem.

mål med Investeringen

Indsats

Intensiv livsstilsintervention der sigter på at yde vedvarende hjælp i en toårig periode mhp. at ændre deltagernes livsstil, fx gennem råd om ernæring, fysisk træning og mental velvære via individuel- og gruppeterapi.

Status

Under implementering.

Resultatmål

Vedvarende nedgang i vægt (2 kg), taljemål (2 cm) og blodsukkerni-veau (Hb1Ac på 1.2 mmol) seks mdr. Nedgang i vægt (3 kg), talje (4 cm) og blodsukker (2.4 mmol) 12 mdr. Nedgang i vægt (1,5 kg), talje (1 cm) og blodsukker (1.2 mmol) 24 mdr.

Link til investering

Fakta (engelsk)