Der er ikke så mange typiske dage i projektet

Skrevet af

Billede af det herberg, der skal omdannes til Housing First i forbindelse med investeringen.

I foråret har Emil Andersen været i praktik i den beskæftigelsesrettede indsats i den sociale investering i Housing First i Aarhus. I fem spørgsmål/svar giver han et godt billede af, hvordan der bliver arbejdet med de unge på vejen hen mod at stå på egne ben. 

Q: Hvordan er det at være med ude i arbejdet med de unge, og hvad lægger du mest mærke til i indsatsen?

Udover mig, er der fire ansatte i projektet, som alle er erfarne og dygtige, og kommer med hver deres kompetence fra deres tidligere arbejdsområde.

Som studerende er jeg tilknyttet to af de ansatte som mine praktikvejledere, som har været en kæmpe støtte gennem mit snart afsluttet praktikforløb.

Målgruppen med de unge er meget interessant at arbejde med, da den er så forskellig. De unge kan være mange forskellige steder i deres liv, og med meget forskellige afsæt i livet. Nogle har haft hårde betingelser i det meste af deres liv, andre har taget få dårlige beslutninger, som har haft alvorlige konsekvenser for deres tilværelse.

Hvad jeg har hæftet mig mest ved målgruppen er, hvor forskellige og alligevel så ens de unge er.

De unge i projektet kommer med et ønske om at samarbejde og udvikle sig. De vil gerne have deres egen lejlighed, et job de finder interesse i og være ansvarlige for deres egen tilværelse.

De unge i projektet kommer med et ønske om at samarbejde og udvikle sig. De vil gerne have deres egen lejlighed, et job de finder interesse i og være ansvarlige for deres egen tilværelse.

Emil Andersen
studerer til socialrådgiver

Q: Hvordan ser en typisk dag i praktikken ud for dig?

Der er ikke så mange typiske dage i projektet.

Som praktikant har jeg fået lov til at hjælpe til ved mange af de forskellige unge i projektet, så der har været en del ting at se til. Noget der har fyldt i hverdagen for mig, er de mange praktiske aspekter ved at få tildelt en bolig. De unge i projektet har boliggaranti, og der er en del ydelser man kan ansøge, hvis man ikke har så meget at eksempelvis flytte ind i sin kommende bolig.

Så at sidde sammen med borgeren og formulere en ansøgning om etableringsydelse, at drikke en kop kaffe med dem og høre hvad de har lavet i weekenden og høre om de har andre ting vi lige skal kigge på.

Tit og ofte tager vi lige et kig i deres e-Boks, for at tjekke om alt stemmer og om der lige er en besked eller to, vi skal kigge efter.

Det kan være meget uoverskueligt at være udsat ung i 2022, og selv jeg kan blive i tvivl, når vi skal sende den ene ansøgning efter den anden. Men at overkomme praktiske ting sammen, at bevæge os videre i deres vej mod at komme i egen bolig og om at finde deres plads på arbejdsmarkedet, giver mig lyst til at komme på arbejde hver dag.

Af lidt mere utraditionelle ting, har vi også fornøjelsen af at træne med vores unge to gange om ugen med vores kommunale søster-projekt. Udover at træningen giver noget godt til fysikken, viser det de unge, at selv deres sagsbehandlere sveder og har det hårdt.

Så hver dag byder på lidt forskelligt.  

Q: Hvilke erfaringer kan du indtil videre tage med dig om arbejdet med hjemløse unge?

Tålmodighed og hvor vigtig den gode relation er.

Vi møder rigtig mange unge, i meget sårbare perioder i deres liv, så det at give dem plads og tid til at udvikle en relation til os er enormt vigtig. Det er meget grænseoverskridende at skulle bede om hjælp, og vise en fremmed socialrådgiver, hvor svært man faktisk har det.

Så når de åbner sig op og rækker en hånd ud, skal tingene tages i deres tempo, da det nemt kan blive overvældende for dem. Vi ser rigtig meget udviklingspotentiale i vores unge, og man kan have lysten til at sætte verden i gang, når de viser fremskridt.

Så helt sikkert tålmodighed, og bevidstheden om, at de unge skal have lov til at tage tingene i deres eget tempo.

Og så er det også vildt at se, hvor meget relationen gør. Hvordan relationen bevæger sig over tid, og hvordan man kan blive deres fortrolige og lige så stille sætte højere krav og forventninger til dem.

Vi møder rigtig mange unge, i meget sårbare perioder i deres liv, så det at give dem plads og tid til at udvikle en relation til os er enormt vigtig. Det er meget grænseoverskridende at skulle bede om hjælp, og vise en fremmed socialrådgiver, hvor svært man faktisk har det.

Emil Andersen
studerer til socialrådgiver 

Q: Er du stødt på nogle udfordringer i forbindelse med indsatsen?

Klart! Jeg har været udfordret på mit eget menneskesyn, det er da første gang jeg arbejder med udsatte unge. Før man begynder at arbejde med udsatte unge, kan man gå rundt med det sit eget billede af, hvordan de ser ud, hvor de kommer fra og hvordan de lever deres liv. Sandheden er, at være udsat ikke er en størrelse eller form, men så forskelligt som det kan komme. De unge i projektet ligner alle andre unge i Aarhus, hvor de bare døjer med andre udfordringer end de fleste af os.

Når man arbejder med unge, som ikke har haft en struktureret hverdag i en stor del af deres liv, kan det være en udfordring at få dem til at møde eller altid at tage deres telefon, når man ringer. Det er en del af vores hverdag, hvor man må være tålmodig og mere tålmodig.

Hvordan er det at arbejde med måltal og handleplan i forhold til at hjælpe de unge med at rykke sig?

Når jeg arbejder med handleplanen, giver det et godt udgangspunkt for at få kortlagt den unges udfordringer og styrker. Den systematiske gennemgang af den unges liv, sikrer at man kommer det hele igennem.

Nu fylder måltal ikke så meget af min bevidsthed til hverdag, men de ligger bag alt det vi gør.  

Sandheden er, at være udsat ikke er en størrelse eller form, men så forskelligt som det kan komme. De unge i projektet ligner alle andre unge i Aarhus, hvor de bare døjer med andre udfordringer end de fleste af os.

Emil Andersen 
studerer til socialrådgiver

Mette Mondrup

Mette er projektkoordinationer i Aarhus Kommune på investeringen i Housing First indsatser til unge hjemløse. 

Telefon: 41 85 87 14
Email: pmme@aarhus.dk