Dagbog november 2021: inspiration og viden

Skrevet af

En mand sidder foran en laptop. På skærmen ses en anden mand, der vinker.

Sociale investeringer er en ny måde at arbejde og tænke på, og derfor har seniorrådgiver Mads Ted Drud-Jensen søgt inspiration og råd både i Danmark og Sverige. 

At udvikle et socialt investeringsprogram er spændende, men også komplekst. Derfor udveksler og videndeler vi undervejs. Jeg har haft møde med Dorthe Norman, der er projektleder for sociale investeringsprogrammer under RISE i Sverige. Vi kan lære og inspireres af hinanden, men samtidig er den offentlige sektor organiseret meget forskelligt i Sverige og Danmark, hvilket har stor betydning for, hvordan de enkelte investeringsprogrammer må designes.

Jeg havde også en interessant snak med Mikkel Munksgaard, Ph.d. på CBS, om, hvordan sociale investeringsprogrammer konkret udvikles i en skandinavisk og ikke mindst dansk kontekst. Hvordan balancerer man f.eks. mellem at være ambitiøs og pragmatisk, og hvilke investorer kan man indtænke på sigt?

Mads Ted Drud-Jensen

Mads er seniorrådgiver i DRC Dansk Flygtningehjælp og arbejder på investeringen om Beskæftigelse til ikke-vestlige indvandrere/SIB Social Investment Bond / Social Inklusion og Beskæftigelse.

Telefon: 33 73 50 00
Email: mads.drud-jensen@drc.ngo