Hop til hovedindhold

Beskæftigelse til ikke-vestlige indvandrere

Poul Due Jensens fond, DRC Integration (Dansk Flygtningehjælp) og Viborg og Herning kommune er i gang med en social investering, der skal få ikke-vestlige indvandrere med lang ledighed i bagagen i arbejde.

Formål med investeringen 

Målet er, at investeringen på sigt kan hjælpe med at få den gruppe af ledige i arbejde, som ikke har haft gavn af de eksisterende tilbud. Desuden skal værdien af at bringe ledige ind på arbejdsmarkedet ikke blot dokumenteres som menneskelige gevinster, men også som økonomiske, der kan danne baggrund for en egentlig investeringsmodel.

 

Sådan er investeringen bygget op 

De ledige kommer fra Viborg og Herning kommune. De skal deltage i et forløb, som tager afsæt i metoderne fra DRC's Business Training program kombineret med metoden Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS). 

Beskæftigelse til ikke-vestlige indvandrere (Social Investment Bond / Social Inklusion og Beskæftigelse)

Kontrakt

2020 - marts

Indgåelse af kontrakt

Kontrakt
Design

2020 - forår

Etablering af samarbejde, lokation og rekruttering af medarbejdere. Udarbejdelse af dokumentationskoncept og redskaber.

Design
Visitation

2020 - august

Visitation af de første borgere

Visitation
Opstart af analyser

2020 efterår til 2021 efterår

Løbende optag af borgere og beskæftigelsesindsats. Foranalyse, effektanalyse og registeranalyse af bruttomålgruppen.

Opstart af analyser
Betalingsmodeller og erfaringskatalog

2022 - forår

Beskæftigelsesindsats afsluttes, overdragelse af borgere. Udarbejdelse af betalingsmodeller og erfaringskatalog.

Betalingsmodeller og erfaringskatalog
Samfundsøkonomisk analyse

2022 - sommer

Effektanalyse og samfundsøkonomisk analyse. Færdiggørelse af betalingsmodeller og erfaringskatalog.

Samfundsøkonomisk analyse
Projektafslutning

2022 - ultimo juli

Projektafslutning

Investeringen i tal - SIB (Social Investment Bond / Social Inklusion og Beskæftigelse)

Investeringens varighed

2 år

Investeret beløb

7,1 millioner kroner

Antal borgere i indsatsen

60

Succeskriterie

Øget trivsel og arbejdsmarkedsparathed. 50 procent i hel eller delvis forsørgelse. Signifikant større andel i selvforsørgelse end en sammenlignelig kontrolgruppe.

Involverede parter

Målgruppe

Borgere med ikke-vestlig baggrund og lang ledighed i bagagen, som endnu ikke har profiteret tilstrækkeligt af kommunale indsatser

Myndighed

Viborg og Herning kommune

Investorer

Poul Due Jensens Fond

Leverandør

DRC Integration (Dansk Flgtningehjælp)

Rågivere

COI og Kammeradvokaten

Evaluator

COWI