Call: Ny investeringsmulighed – skal jeres kommune være med til at nytænke den nationale handlingsplan for diabetes?

Skrevet af

Vil I styrke jeres forebyggende indsats over for kommunens borgere med type 2-diabetes og samtidig være pionerer og vise andre kommuner, hvordan sociale investeringer kan forebygge en central og omkostningsfuld udfordring? Så kan I blive en del af den første større sociale investering.

Den Sociale Investeringsfond (DSI), Diabetesforeningen og Diabetes Prevention Investment Lab (DPIL) samarbejder om at etablere en ny social investering, der forebygger senkomplikationer af type 2-diabetes. Parterne søger aktuelt kommuner, der har lyst til at indgå i investeringen.

Formålet med investeringen er, at mennesker med type 2-diabetes undgår senkomplikationer ved, at kommunerne bliver i stand til at levere forebyggende indsatser bedre, hvilket vil gøre hjælpen mere omkostningseffektiv end i dag. Den forebyggende indsats finansieres af eksterne investorer, der påtager sig den økonomiske risiko for indsatsens effekt. Som kommune betaler I kun, hvis den aftalte effekt opnås. I har altså ingen omkostning i forbindelse med opstart af investeringen i jeres kommune.

Investeringen er en skalering af DSI’s igangværende investering i forebyggelse af senkomplikationer hos sårbare mennesker med type 2-diabetes i Aarhus Kommune, og Steno Diabetes Centrene vil via DPIL være med som samarbejdspart. Investeringen er klar og udviklet i samarbejde med centrale aktører på området efter grundig forarbejde og –analyse. Målene for den ønskede effekt er veldoku-menterede i litteraturen og afprøvet i praksis.

I kan læse mere om call’et og finde diverse dokumenter på dsi.dk