Redaktionen


 • Hjemløshed skal være fortid i Aarhus

  Sociale investeringer har spillet en central rolle i en ny historisk aftale, der skal gøre hjemløshed til fortid i Aarhus Kommune. Aftalen er et eksempel på, hvor effektiv sociale investeringer er, men flere faktorer spænder ben for udbredelsen af det, mener rådmand Anders Winnerskjold.

  Publiceret den

 • Kommunernes eneansvar for forebyggelse hæmmer investeringsvilligheden – det kan en statslig sundhedsfond løse

  Der er et enormt potentiale i forebyggende indsatser, når det kommer til vores pressede sundhedsvæsen. Alligevel nedprioriteres området, fordi ansvaret entydigt ligger hos kommunerne. Det kan en statslig garantiordning i form af en sundhedsfond ændre på, skriver Hans Uldall-Poulsen, Camilla Bjerre Damgaard og David Dietz.

  Publiceret den

 • Et bedre kendskab til sociale investeringer i kommunerne vil åbne op for innovative løsninger på de komplekse problemer

  Hans Uldall-Poulsen har de sidste fem år været med inde over flere sociale investeringer, hvor han har ageret facilitator i struktureringen og opbygningen af dem. Her giver han sit bud på, hvordan landskabet for sociale effektinvesteringer ser ud i Danmark, og hvor der er mulighed for skalering af igangværende indsatser.

  Publiceret den

 • Sociale investeringer kan afhjælpe den pressede økonomi på socialområdet i Aarhus Kommune

  Sociale investeringer kan være med til at løse nogle af de økonomiske udfordringer, Aarhus Kommune har på socialområdet, og samtidig bidrage til udvikling af nye, innovative indsatser til gavn for borgere med komplekse, sociale problemer. Der er allerede igangsat en række indsatser, men markedet skal modnes mere, hvis potentialet for sociale investeringer skal indfries, mener…

  Publiceret den

 • Sociale investeringer muliggør udviklingen af helhedsorienterede indsatser til unge i hjemløshed

  Aarhus Kommune har igangsat en social investering målrettet unge i hjemløshed, hvor kommunen kører i to spor og både tilbyder de unge en bolig- og en beskæftigelsesrettet indsats.

  Publiceret den

 • Det skal være mere end en faglig ide

  Skrevet af journalist Trine Jørgensen  Som kommunal ledelse skal man prioritere den svære indbyrdes samtale om gevinster og tilbagebetaling, før man indgår i et socialt investeringsprojekt – og som leverandør skal man forvente øget bevågenhed, men også et råderum, der virkelig kan flytte nogle borgere. Aarhus Kommune deler her ud af erfaringerne fra deres første…

  Publiceret den

 • Ny bestyrelsesformand for Den Sociale Investeringsfond

  Pernille Rosenkrantz-Theil, Social- og Boligminister, har udpeget ny bestyrelsesformand for bestyrelsen i Den Sociale Investeringsfond (DSI). Det bliver den erfarne tidligere minister Ulla Tørnæs, der de næste fire år, skal stå i spidsen for fondens bestyrelse.

  Publiceret den

 • Social investering i anbragte børns skolegang giver bedre samarbejde i Aarhus kommune

  Der er fremtidsperspektiver i at køre indsatser som Lær for Livet som en social effektinvestering. Det siger Christina Voigt, der er konsulent i Aarhus Kommune. En af årsagerne er, at det er med til at formalisere et samarbejde på tværs af Aarhus Kommunes magistratsafdelinger og med eksterne partnere.

  Publiceret den

 • Beskæftigelse til ikke-vestlige indvandrere

  Poul Due Jensens fond, DRC Integration (Dansk Flygtningehjælp) og Viborg og Herning kommune er i gang med en social investering, der skal få ikke-vestlige indvandrere med lang ledighed i bagagen i arbejde.

  Publiceret den

 • Det har været en succes rent livskvalitetsmæssigt for mange af de unge

  Roskilde Kommune er udfordret af, at flere unge står på kanten af hjemløshed. Ofte er det kendetegnet for de unge, at de udover at være i en usund boligsituation kæmper med andre bagvedliggende, psykiske eller fysiske udfordringer, såsom stofafhængighed, manglende nære relationer eller noget tredje. Med den sociale investering ”Et hjem fører til uddannelse” vil…

  Publiceret den

 • Signifikant merbeskæftigelse i Viborg og Herning

  I den sociale investering i Viborg og Herning med DRC Dansk Flygtningehjælp og Poul Due Jensens fond er der opnået flotte effekter på beskæftigelse af ikke-vestlige indvandrere.

  Publiceret den

 • Der er store potentialer og økonomiske perspektiver i at se sociale indsatser som investeringer, der giver en gevinst, frem for at se dem som rene udgifter

  Viceadministrerende direktør i Danmarks Almene Boliger (BL), Solveig Råberg Tingey, mener, at sociale effektinvesteringer kan bidrage til en social bæredygtig byudvikling og være med til at løfte mange af de store, sociale udfordringer, vi har i samfundet.

  Publiceret den