Året slutter begivenhedsrigt

Kære læser 

Hermed årets sidste nyhedsbrev – og sikke en slutspurt.

I denne uge kom sociale investeringer for første gang med i en politisk aftale, VIVE har fået penge til at forske i sociale investeringer, og så byder nyhedsbrevet også på et sneak peak ind i evalueringerne af Den Sociale Investeringsfonds første investeringer.

En gennemgang af de første ti års forskning på podcast eller skrift kan vi også byde på. 

Sidst, men ikke mindst, begynder vi med et af de mennesker, det hele drejer sig om. 

God fornøjelse, glædelig jul og godt nytår

Venlig hilsen 

Nanna Theut, redaktør på socialeinvesteringer.nu

Billede af det herberg, der skal omdannes til Housing First i forbindelse med investeringen.

Interview med ung mand fra Housing First i Aarhus

På tre måneder er han gået fra at bo på forsorgshjem til at have sin egen lejlighed og planer om uddannelse.

Mette Lindgaard.

Det kan vi lære fra arbejdet med DSI’s første sociale investeringer

I PwC evaluerer vi DSI’s første investeringer og tre nyligt igangsatte kommunepartnerskaber, hvor målet er at udvikle sociale investeringer. Første skridt i evalueringen er en vurdering af, hvor parate de enkelte projekter er, og hvordan de forskellige parter har oplevet arbejdet med at udvikle en social investering. Det har kastet en masse gode drøftelser af sig og en række vigtige læringspunkter, som vi har samlet her.

Mikkel Munksgaard.

Hvad siger forskningen om sociale investeringer?

Sociale investeringsprogrammer har voksende popularitet i Danmark, hvilket giver god mening, da modellen både lover 1) at kunne håndtere komplekse velfærdsproblemstillinger bedre, 2) drive offentlig innovation ved at fjerne risiko fra velfærdsarbejdet, og 3) gøre det hele på en mere omkostningseffektiv måde, der forbedrer offentlige budgetter. Men lever modellen faktisk op til dens løfter? Mikkel Munksgaard Andersen har gennemgået 10 års forskning.

Ditte Andersen, VIVE.

VIVE skal forske i sociale investeringer

Danmarks Frie Forskningsfond har givet 2,9 millioner kroner til VIVE, som skal forske i investeringsrationalernes betydning for velfærdssamfundet.

Kriminalforsorgen, logo.

Sociale investeringer i flerårsaftale for Kriminalforsorgen

I den nye flerårsaftale for Kriminalforsorgen for 2022-2025 skal det afsøges, om sociale investeringer kan bruges i arbejdet med et liv uden kriminalitet.